برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

ارزيابي و مقايسه سبک هاي دلبستگي کودکان 1 تا 3 ساله مهدکودکي و غيرمهدکودکي شهر اروميه

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه روانشناسی، واحد ارومیه، دانشگاه آزاد اسلامی، ارومیه، ایران
 
چکیده: 

پيش زمينه و هدف: دلبستگي تاثير اساسي بر روي تکامل کودکان دارد و به همين دليل در سال هاي اخير بحث دلبستگي اهميت زيادي پيدا کرده است. پژوهش حاضر باهدف ارزيابي و مقايسه سبک هاي دلبستگي کودکان 1 تا 3 ساله مهدکودکي و غيرمهدکودکي شهر اروميه انجام شد.
مواد و روش ها: اين مطالعه توصيفي – تحليلي از نوع علي مقايسه اي بود. جامعه آماري شامل همه کودکان مهدکودکي و غيرمهدکودکي 1 تا 3 ساله شهر اروميه در سال تحصيلي 96-1395 بودند. نمونه پژوهش 400 کودک (200 مهدکودکي و 200 غيرمهدکودکي) 1 تا 3 ساله بودند که با روش نمونه گيري خوشه اي انتخاب شدند. پرسشنامه سبک هاي دلبستگي کودکان (هاگر، 1999) توسط مادران کودکان تکميل شد. داده ها با روش هاي توصيفي و تحليل واريانس چندمتغيري (مانوا) تحليل شدند.
يافته ها: يافته ها نشان داد 336 کودک دلبستگي ايمن، 28 کودک دلبستگي اجتنابي، 21 کودک دلبستگي مقاوم و 15 کودک دلبستگي آشفته داشتند. از کودکان مهدکودکي 171 کودک دلبستگي ايمن، 13 کودک دلبستگي اجتنابي، 9 کودک دلبستگي مقاوم و 7 کودک دلبستگي آشفته و از کودکان غيرمهدکودکي 165 کودک دلبستگي ايمن، 15 کودک دلبستگي اجتنابي، 12 کودک دلبستگي مقاوم و 8 کودک دلبستگي آشفته داشتند. همچنين کودکان مهدکودکي و غيرمهدکودکي در دلبستگي هاي ايمن و اجتنابي تفاوت معني دار داشتند، اما در دلبستگي هاي مقاوم و آشفته تفاوت معني داري نداشتند. علاوه بر آن کودکان از لحاظ جنسيت و سن در انواع دلبستگي تفاوت معني داري نداشتند (
0.05> p).
بحث و نتيجه گيري: با توجه به نتايج مي توان گفت کودکان مهدکودکي در مقايسه با کودکان غيرمهدکودکي از لحاظ سبک هاي دلبستگي در وضعيت بهتري قرار داشتند و مهدکودک ها تاثير مثبتي بر شکل گيري و بهبود سبک هاي دلبستگي داشتند. بنابراين آنچه در شکل گيري سبک هاي دلبستگي نقش مهمي دارد، مکان نگهداري کودک (خانه يا مهدکودک) نيست، بلکه ميزان در دسترس بودن مراقبان و حساس بودن آن ها به نيازهاي کودکان است.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

قبله ای، م.، و زینالی، ع. (1396). ارزیابی و مقایسه سبک های دلبستگی کودکان 1 تا 3 ساله مهدکودکی و غیرمهدکودکی شهر ارومیه. مجله دانشکده پرستاری و مامایی ارومیه, 15(4 (پی در پی 93)), 252-262. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=296869Vancouver : کپی

قبله ای مریم، زینالی علی. ارزیابی و مقایسه سبک های دلبستگی کودکان 1 تا 3 ساله مهدکودکی و غیرمهدکودکی شهر ارومیه. مجله دانشکده پرستاری و مامایی ارومیه. 1396 [cited 2021May16];15(4 (پی در پی 93)):252-262. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=296869IEEE : کپی

قبله ای، م.، زینالی، ع.، 1396. ارزیابی و مقایسه سبک های دلبستگی کودکان 1 تا 3 ساله مهدکودکی و غیرمهدکودکی شهر ارومیه. مجله دانشکده پرستاری و مامایی ارومیه, [online] 15(4 (پی در پی 93)), pp.252-262. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=296869. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 584 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی