برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
1396 , دوره  17 , شماره  79 ; از صفحه 145 تا صفحه 156 .
 
عنوان مقاله: 

مقايسه تاثير دو روش تدريس «سخنراني» و «شبيه سازي با استفاده از بيمارنما» در ارتقاي دانش و عملكرد مراقبين سلامت

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه آموزش پزشکی، مرکز مطالعات آموزش پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران
 
چکیده: 

مقدمه: افسردگي پس از زايمان، يك اختلال نسبتا شايع در بين مادران است. لذا آموزش مناسب و كارآمد مراقبين سلامت در رابطه با اين اختلال بسيار حائز اهميت است. مطالعه حاضر، با هدف مقايسه تاثير دو روش تدريس «سخنراني» و «شبيه سازي با استفاده از بيمارنما» در آموزش افسردگي پس از زايمان به مراقبين سلامت انجام شد.
روش ها: پژوهش حاضر از نوع نيمه تجربي، با دو گروه مداخله و كنترل، با پيش آزمون و پس آزمون است كه در شبكه بهداشت و درمان شاهين شهر اصفهان سال 1395 انجام شد. نمونه گيري به روش سرشماري از بين مراقبين سلامت شاغل (86 نفر)، انجام شد. 80 نفر كه معيارهاي ورود به مطالعه را داشتند، به طور تصادفي به دو گروه 40 نفره تقسيم شدند. افسردگي پس از زايمان در گروه مداخله با روش شبيه سازي با استفاده از بيمارنما و در گروه كنترل با روش سخنراني تدريس شد. پيش و پس از آموزش در هر دو گروه، آزموني روا و پايا براي سنجش دانش و عملكرد افراد انجام شد. داده ها با استفاده از آمار توصيفي و آزمون هاي تي مستقل و زوجي تحليل شد.
نتايج: در هر دو گروه، ميانگين نمره پس آزمون نسبت به پيش آزمون به طور معناداري افزايش داشت (p<0.0001)؛ بر اساس پرسشنامه نظرسنجي، %87 از افراد گروه مداخله، شبيه سازي با استفاده از بيمارنما را روش تدريس مناسبي دانستند و %85 نيز آن را به روش سخنراني ترجيح دادند.
نتيجه گيري: يافته هاي پژوهش حاضر نشان داد شبيه سازي با استفاده از بيمارنما نسبت به روش سخنراني، در آموزش افسردگي پس از زايمان، تاثير بيش تري در افزايش دانش و عملكرد مراقبين سلامت دارد و همچنين شركت كنندگان در جلسه تدريس بيمارنما، اين روش را به روش سخنراني ترجيح مي دهند.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

هاشمی، ج.، و جمشیدیان، س.، و حقانی، ف. (1396). مقایسه تاثیر دو روش تدریس «سخنرانی» و «شبیه سازی با استفاده از بیمارنما» در ارتقای دانش و عملکرد مراقبین سلامت. مجله ایرانی آموزش در علوم پزشکی, 17(79), 145-156. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=296859Vancouver : کپی

هاشمی جلال، جمشیدیان سپیده، حقانی فریبا. مقایسه تاثیر دو روش تدریس «سخنرانی» و «شبیه سازی با استفاده از بیمارنما» در ارتقای دانش و عملکرد مراقبین سلامت. مجله ایرانی آموزش در علوم پزشکی. 1396 [cited 2021May12];17(79):145-156. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=296859IEEE : کپی

هاشمی، ج.، جمشیدیان، س.، حقانی، ف.، 1396. مقایسه تاثیر دو روش تدریس «سخنرانی» و «شبیه سازی با استفاده از بیمارنما» در ارتقای دانش و عملکرد مراقبین سلامت. مجله ایرانی آموزش در علوم پزشکی, [online] 17(79), pp.145-156. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=296859. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 171 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی