برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

بررسي آسيب هاي اوليه DNA رانندگان تاکسي در معرض آلودگي هواي شهري: آزمون کامت قليايي

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه مهندسی بهداشت حرفه‌ای، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی یزد، ایران
 
چکیده: 

مقدمه: مطالعات مختلف نشان داده اند ميزان آسيب هاي ژنتيکي مي تواند به عنوان يک نشانه اوليه خطر افزايش بيماري هاي مزمني مانند سرطان باشد. يکي از بيومارکرهاي مهمي که براي تعيين آسيب DNA در سلولها استفاده مي شود، Comet Assay مي باشد، که در مطالعه حاضر به منظور بررسي آسيب ژنتيکي در رانندگان در معرض مواجهه با آلودگي هواي ناشي از ترافيک مورد بررسي قرار گرفته است.
روش بررسي: در اين مطالعه که به صورت مقطعي تحليلي انجام شد 104 نفر از رانندگان تاکسي شهر يزد مورد بررسي قرار گرفتند. نمونه هاي خون اين افراد جمع آوري و براي انجام آزمون کامت به آزمايشگاه منتقل شد، لام ها پس از آماده سازي با استفاده از ميکروسکوپ فلئورسنت و نرم افزار
Imagej مورد بررسي قرار گرفتند. داده ها توسط آزمون کولموگروف-اسميرنوف و Mann-Whitney مورد بررسي قرار گرفتند و آزمون همبستگي انجام شد.
نتايج: ميانگين و انحراف معيار سن و سابقه کار جمعيت مورد مطالعه بترتيب
45.8±11.59 و 11.31±8.67 سال بود. اختلاف آماري معني داري در پارامترهاي کامت بين دو گروه سيگاري و غيرسيگاري وجود نداشت. بين پارامترهاي کامت و بار کاري همبستگي معني داري مشاهده نشد. بين تمامي پارامترهاي کامت همبستگي مستقيم و معنادار وجود داشت. بين سن و پارامتر Tail intensity بعد از رفع اثر مخدوش کنندگي سيگار ارتباط مستقيم و معنادار وجود داشت.
نتيجه گيري: نتايج مطالعه حاضر صدمات ژنتيکي در رانندگان تاکسي داراي مواجهه با آلودگي هواي ناشي از ترافيک را نشان نداد. همچنين ارتباط معني داري بين اين صدمات و مصرف سيگار وجود نداشت.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

رضایی هاچه سو، و.، و نادریان فعلی، ش.، و عظیمی، م.، و مهرپرور، ا.، و زواررضا، ج.، و کارگرشورکی، ف.، و زارع سخویدی، م. (1396). بررسی آسیب های اولیه DNA رانندگان تاکسی در معرض آلودگی هوای شهری: آزمون کامت قلیایی. طب کار, 9(2), 1-9. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=296832Vancouver : کپی

رضایی هاچه سو ویدا، نادریان فعلی شادی، عظیمی محمد، مهرپرور امیرهوشنگ، زواررضا جواد، کارگرشورکی فاطمه، زارع سخویدی محمدجواد. بررسی آسیب های اولیه DNA رانندگان تاکسی در معرض آلودگی هوای شهری: آزمون کامت قلیایی. طب کار. 1396 [cited 2021May12];9(2):1-9. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=296832IEEE : کپی

رضایی هاچه سو، و.، نادریان فعلی، ش.، عظیمی، م.، مهرپرور، ا.، زواررضا، ج.، کارگرشورکی، ف.، زارع سخویدی، م.، 1396. بررسی آسیب های اولیه DNA رانندگان تاکسی در معرض آلودگی هوای شهری: آزمون کامت قلیایی. طب کار, [online] 9(2), pp.1-9. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=296832. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 82 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی