برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

 
عنوان مقاله: 

تاثير سطوح مختلف نانوسلنيوم جيره بر شاخص هاي رشد، کيفيت گناد و فعاليت آنتي اکسيداني پلاسماي سمينال ماهي کاراس طلايي نر (Carassius auratus gibelio)

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه شیلات، دانشکده علوم دریایی، دانشگاه تربیت مدرس، نور، ایران
 
چکیده: 

توليدمثل آبزيان اهميت ويژه اي در موفقيت آبزي پروري دارد و از عوامل موثر بر آن کيفيت گامت هاي نر و ماده است. عناصر معدني يکي از مهم ترين عوامل در کيفيت گامت ماهي هستند. سلنيوم عنصري ضروري در عملکرد طبيعي سيستم ايمني و مراحل توليد مثل است. در اين مطالعه تاثير استفاده از سطوح مختلف نانوسلنيوم بر شاخص هاي رشد و تغييرات شاخص هاي آنتي اکسيداني پلاسماي سمينال اسپرم شامل مالون دي آلدهيد (MDA) و فعاليت آنزيم گلوتاتيون پراکسيداز (GPx) و توسعه گنادي مولدين نر ماهي کاراس طلايي ارزيابي شد. به اين منظور، تعداد 200 قطعه ماهي طلايي نر بالغ (متوسط وزن 67.28±0.74 گرم) در دوره 8 هفته اي با سطوح متفاوت نانوسلنيوم شامل صفر (شاهد)، 0.1، 0.5 و 1 ميلي گرم در کيلوگرم مورد تغذيه قرار گرفتند. سپس شاخص هاي رشد اندازه گيري و با تزريق هورمون HCG به صورت مصنوعي اسپرم گيري شد. از بافت گناد نيز براي انجام مطالعات بافت شناسي نمونه برداري شد. نتايج نشان مي دهد که با افزايش غلظت نانوسلنيوم ميزان رشد افزايش و ضريب تبديل غذايي کاهش پيدا کرد. ميزان فعاليت آنزيم گلوتاتيون پراکسيداز و ميزان مالون دي آلدهيد پلاسماي سمينال در تيمارهاي حاوي نانوسلنيوم، بيشتر از تيمار شاهد بود. نتايج مطالعه توسعه گنادي مويد افزايش معني دار مقادير اسپرماتوزوآ بالغ در گروه هاي تحت تيمار نسبت به گروه شاهد بود. بنابراين نانوسلنيوم در غلظت هاي 0.5 و 0.1 ميلي گرم در کيلوگرم موجب بهبود شاخص هاي رشد، توسعه گنادي و عملکرد آنتي اکسيداني پلاسماي سمينال در ماهي کاراس طلايي شده است.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
-
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 74
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی