برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

 
عنوان مقاله: 

تاثير سم ارگانوفسفره کلرپيريفوس بر تغييرات هورمون هاي تيروييدي ماهي کپور علفخوار (Ctenopharyngodon idellus)

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه زیست شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه پیام نور، اشنویه، ایران
 
چکیده: 

کلرپيريفوس يکي از سموم ارگانوفسفره قوي است که ميزان مصرف آن بسيار بالا است و اثرات مضري مانند مسمويت، اختلال در سيستم ايمني، فيزيولوژي و فعاليت هاي حياتي آبزيان دارد. به همين علت اثرات آن مي تواند به عنوان شاخص زيستي تعيين آلودگي اکوسيستم ها به کار رود. در مطالعه حاضر اثر غلظت هاي مختلف سم ارگانوفسفره کلرپيريفوس (5، 10، 20، 30 و 40 ميلي گرم در ليتر) بر هورمون هاي تيروييدي ماهي کپور علفخوار در بازه زماني 14 روز بررسي شد. خونگيري از ماهيان در زمان هاي 12، 24 و 96 ساعت و همچنين پس از 7 و 14 روز قرارگيري در معرض سم، انجام شد و پس از استخراج سرم، ميزان هورمون هاي تيروييدي به روش راديوايمونواسي سنجش شد. نتايج مطالعه حاضر نشان دهنده کاهش معني داري در سطوح T3 و همچنين افزايش معني دار T4 سرم ماهيان تيمار شده در مقايسه با گروه شاهد بود (P<0.05). همچنين کاهشي در نسبت T3 به T4 سرم خون مشاهده شد (P<0.05). به طور کلي بر اساس نتايج به دست آمده، سم کلرپيريفوس براي ماهي کپور علفخوار جزء سموم آفت کش با سميت شديد طبقه بندي مي شود که اثرات شديدي بر تعادل هورمون هاي تيروييدي، فعاليت متابوليسمي و رشد اين ماهي دارد.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 176
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی