برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
1396 , دوره  17 , شماره  79 ; از صفحه 1 تا صفحه 10 .
 
عنوان مقاله: 

پيش بيني اعتياد به اينترنت، به عنوان عاملي تاثيرگذار بر عملكرد تحصيلي، بر اساس تيپ شخصيتي D و سبك هاي شوخ طبعي در دانشجويان پزشكي

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* بخش روان شناسی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه شهید باهنر، کرمان، ایران
 
چکیده: 

مقدمه: با توجه به اين كه اعتياد به اينترنت پديده اي مزمن و همراه با صدمات جدي است و استفاده نامناسب از اينترنت در بين دانشجويان رو به افزايش است اين پژوهش با هدف پيش بيني اعتياد به اينترنت بر اساس عوامل زمينه ساز مانند تيپ شخصيتي D و سبك هاي شوخ طبعي و بررسي رابطه آن با عملكرد تحصيلي انجام شد.
روش ها: در اين پژوهش توصيفي همبستگي جامعه پژوهش كليه دانشجويان رشته پزشكي دانشگاه شهيد باهنر كرمان به تعداد 600 نفر در سال 1394 بودند كه 270 نفر از آن ها با استفاده از جدول كرجسي مورگان و روش نمونه گيري تصادفي ساده به عنوان نمونه پژوهش انتخاب شدند. اطلاعات با استفاده از پرسش نامه هاي اعتياد به اينترنت يانگ (Young)، تيپ شخصيتي D دنولت (Denollet) و سبك هاي شوخ طبعي مارتين(Martin)  جمع آوري شدند. از معدل نيز براي سنجش عملكرد تحصيلي استفاده شد. داده ها با استفاده از شاخص هاي آمار توصيفي (ميانگين و انحراف معيار) و آمار استنباطي (رگرسيون گام به گام و آزمون (t تجزيه و تحليل شد.
نتايج: نتايج نشان داد كه بين دانشجويان داراي تيپ D و تيپ غير D از نظر سبك هاي شوخ طبعي خود ارتقايي (p=0.0001) و خودشكنانه (p=0.01) و اعتياد به اينترنت (p=0.001) تفاوت معنادار وجود دارد و مولفه هيجان منفي و سبك شوخ طبعي خود شكنانه در مجموع 23 درصد از واريانس اعتياد به اينترنت را پيش بيني مي كند (p=0.0001, p=0.038). هم چنين اعتياد به اينترنت با كاهش عملكرد تحصيلي هم بسته است (p=0.047).
نتيجه گيري: با توجه به نقش بيش تر تيپ شخصيتي D در پيش بيني اعتياد به اينترنت، پيشنهاد مي شود هنگام ارزيابي اعتياد به اينترنت، تيپ شخصيتي افراد در نظر گرفته شود و به تاثير اعتياد به اينترنت بر عملكرد تحصيلي دانشجويان توجه شود.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

پورمیرزایی، م.، و عسکری زاده، ق. (1396). پیش بینی اعتیاد به اینترنت, به عنوان عاملی تاثیرگذار بر عملکرد تحصیلی, بر اساس تیپ شخصیتی D و سبک های شوخ طبعی در دانشجویان پزشکی. مجله ایرانی آموزش در علوم پزشکی, 17(79), 1-10. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=296785Vancouver : کپی

پورمیرزایی مریم، عسکری زاده قاسم. پیش بینی اعتیاد به اینترنت, به عنوان عاملی تاثیرگذار بر عملکرد تحصیلی, بر اساس تیپ شخصیتی D و سبک های شوخ طبعی در دانشجویان پزشکی. مجله ایرانی آموزش در علوم پزشکی. 1396 [cited 2021May08];17(79):1-10. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=296785IEEE : کپی

پورمیرزایی، م.، عسکری زاده، ق.، 1396. پیش بینی اعتیاد به اینترنت, به عنوان عاملی تاثیرگذار بر عملکرد تحصیلی, بر اساس تیپ شخصیتی D و سبک های شوخ طبعی در دانشجویان پزشکی. مجله ایرانی آموزش در علوم پزشکی, [online] 17(79), pp.1-10. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=296785. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 100 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی