برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
زمستان 1395 , دوره  10 , شماره  35 ; از صفحه 21 تا صفحه 33 .
 
عنوان مقاله: 

بررسي اثربخشي آموزش اميد بر سرزندگي تحصيلي دانش آموزان دوره دوم متوسطه

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
 
چکیده: 

هدف پژوهش بررسي اثربخشي آموزش اميد بر سرزندگي تحصيلي دانش آموزان دوره متوسطه بوده است. پژوهش حاضر از نوع نيمه آزمايشي با طرح پيش آزمون و پس آزمون با گروه کنترل بود. جامعه آماري کليه دانش آموزان دختر دوره دوم متوسطه شهر همدان در سال تحصيلي 1396-1395 به تعداد 3800 نقر بودند. به روش نمونه گيري تصادفي ساده 30 نفر انتخاب، و در دو گروه آزمايش (15 نفر) و گروه کنترل (15 نفر) جايگزين شدند. براي انجام پژوهش ابتدا در شرايط يکسان از هر دو گروه پيش آزمون با استفاده از پرسشنامه سرزندگي تحصيلي مارتين و مارش (2006) به عمل آمد و سپس گروه آزمايش به مدت 8 جلسه تحت آموزش اميد قرار گرفتند. هر هفته يک جلسه 90 دقيقه اي به طول انجاميد. پس از اتمام جلسات آموزشي بر روي گروه آزمايش از هر دو گروه در شرايط يکسان پس آزمون به عمل آمد. براي تجزيه و تحليل داده ها از آمار توصيفي شامل ميانگين و انحراف معيار و آمار استنباطي شامل تحليل کووايانس استفاده شد. نتايج نشان داد که بين ميانگين پس آزمون دو گروه آزمايش و کنترل تفاوت معني داري وجود دارد، در نتيجه آموزش اميد بر سرزندگي تحصيلي دانشآموزان دختر موثر بوده است. با توجه به اثربخشي آموزش اميد مي توان از آن در جهت افزايش سرزندگي تحصيلي دانشآموزان دختر استفاده کرد.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

یاوری، ه.، و درتاج، ف.، و اسدزاده، ح. (1395). بررسی اثربخشی آموزش امید بر سرزندگی تحصیلی دانش آموزان دوره دوم متوسطه. پژوهش در نظام های آموزشی, 10(35), 21-33. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=296781Vancouver : کپی

یاوری هانیه، درتاج فریبرز، اسدزاده حسن. بررسی اثربخشی آموزش امید بر سرزندگی تحصیلی دانش آموزان دوره دوم متوسطه. پژوهش در نظام های آموزشی. 1395 [cited 2021May07];10(35):21-33. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=296781IEEE : کپی

یاوری، ه.، درتاج، ف.، اسدزاده، ح.، 1395. بررسی اثربخشی آموزش امید بر سرزندگی تحصیلی دانش آموزان دوره دوم متوسطه. پژوهش در نظام های آموزشی, [online] 10(35), pp.21-33. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=296781. 

 
بازدید یکساله 375 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی