4 SID.ir | تاثير آموزش از راه دور مبتني بر موک بر عملکرد تحصيلي دانشجويان دانشگاه پيام نور
برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

 
عنوان مقاله: 

تاثير آموزش از راه دور مبتني بر موک بر عملکرد تحصيلي دانشجويان دانشگاه پيام نور

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه تکنولوژی آموزشی، دانشگاه علامه طباطبائی
 
چکیده: 

هدف از پژوهش حاضر، تعيين تاثير آموزش از راه دور (مبتني بر موک) بر عملکرد تحصيلي دانشجويان دانشگاه پيام نور مرکز کرمان مي باشد. روش پژوهش از نوع شبه آزمايشي بود که در اين پژوهش از نمونه گيري خوشه اي با حجم مناسب (يک کلاس در گروه آزمايش و يک کلاس در گروه کنترل) استفاده شده، روش انتخاب نمونه، به صورت نمونه گيري خوشه اي يک مرحله اي مي باشد. جامعه آماري دانشجويان دانشگاه پيام نور کرمان مي باشند که 40 نفر از آن ها (20 نفر گروه کنترل و 20 نفر گروه آزمايش) به عنوان نمونه انتخاب شدند. براي آزمون فرضيه هاي پژوهش از تحليل کوواريانس تک و چند متغيري براي تعديل اختلافات اوليه (کنترل آماري اختلافات اوليه) گروه آزمايش و گروه کنترل استفاده شد. براي بررسي عملکرد تحصيلي دانشجويان ازآزمون استاندارد کتاب تکنولوژي آموزشي استفاده گرديد. يافته هاي پژوهش نشان داد که بين ميانگين نمرات عملکرد تحصيلي گروه آزمايش و گروه گواه در مرحله پس آزمون، پس از حذف اثر پيش آزمون، تفاوت معناداري وجود دارد و ميانگين تعديل شده نمرات عملکرد تحصيلي در گروه آزمايش، بالاتر از ميانگين تعديل شده نمرات پس آزمون در گروه گواه بود. متغير آزمايشي با اندازه اثر 0.52، 52 درصد از واريانس متغير عملکرد تحصيلي را پيش بيني کرد. بنابراين آموزش با موکبر افزايش ميزان عملکرد تحصيلي دانشجويان در درس تکنولوژي آموزشي تاثير مثبت دارد. بر اساس نتايج حاصله ، پيشنهاد مي شود از فناوري موکبراي غني سازي آموزش ساير دروس دانشجويان دانشگاه پيام نور استفاده شود.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  بازدید یکساله 101
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی