4 SID.ir | تاثير تمرين ترکيبي مقاومتي - استقامتي بر ميزان سرمي سروتونين و کيفيت خواب زنان يائسه
برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
عنوان مقاله: 

تاثير تمرين ترکيبي مقاومتي - استقامتي بر ميزان سرمي سروتونين و کيفيت خواب زنان يائسه

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد رشت، ایران
 
چکیده: 

مقدمه: يائسگي پديده اي قابل پيش بيني در زندگي زنان است که با علائم متعددي همراه است. هدف از اين مطالعه، تعيين اثر يک دوره تمرين ترکيبي مقاومتي - استقامتي بر ترکيب بدن، استقامت قلبي - تنفسي، ميزان سرمي سروتونين و کيفيت خواب زنان يائسه است.
مواد و روش ها: در اين پژوهش
22 زن يائسه غيرفعال به طور داوطلبانه شرکت کردند. نمونه ها به طور تصادفي به دو گروه آزمون (12 نفر) و شاهد (10 نفر) تقسيم شدند. پس از اخذ رضايت نامه از آنان، گروه آزمون به مدت 8 هفته و 3 جلسه در هفته تمرين هاي ترکيبي استقامتي و مقاومتي را انجام دادند. ترکيب بدن، استقامت قلبي - تنفسي و سروتونين سرمي نمونه ها به همراه کيفيت خواب آنان قبل و پس از دوره تمرين با پرسش نامه پيتزبرگ اندازه گيري شد. جهت تجزيه و تحليل داده ها از نرم افزارSPSS نسخه 22 در سطح معني داري آماري (a£0.05) استفاده شد. از آزمون هاي تي مستقل و وابسته جهت آزمون فرضيه ها استفاده شد.
يافته ها: نتايج تحقيق نشان داد که در گروه آزمون، شاخص هاي ترکيب بدن کاهش معني دار (
p=0.01) يافت و کيفيت کلي خواب (p=0.001) به همراه استقامت قلبي - تنفسي (p=0.01) و مقادير سرمي سروتونين (p=0.01) نمونه ها افزايش معني دار داشت. در اين مدت در گروه کنترل تغيير معني داري در متغيرهاي تحقيق مشاهده نشد (p>0.05).
نتيجه گيري: نتايج مطالعه حاضر نشان داد که احتمالا تمرين ترکيبي مقاومتي - استقامتي موجب بهبود شاخص هاي ترکيب بدن، کيفيت خواب و مقادير سروتونين سرمي زنان يائسه مي گردد.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 186
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی