5 SID.ir | تاثير آرام سازي پيشرفته عضلاني و تصويرسازي ذهني بر پرفشاري خون بارداري
برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
عنوان مقاله: 

تاثير آرام سازي پيشرفته عضلاني و تصويرسازي ذهني بر پرفشاري خون بارداري

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی قزوین
 
چکیده: 

مقدمه: پرفشاري خون يکي از اختلالات شايع دوران بارداري است. به رغم اينکه پرفشاري خون مشکلات بسياري را در بارداري ايجاد مي کند هنوز درمان مناسبي براي آن يافت نشده است. يکي از روش هاي مطرح در درمان فشارخون، روش هاي کاهش استرس نظير آرام سازي و تصويرسازي ذهني است. اين مطالعه با هدف «بررسي تاثير آرام سازي پيشرفته عضلاني و تصويرسازي ذهني بر پرفشاري خون بارداري» انجام شد.
مواد و روش ها: اين کارآزمايي باليني - تصادفي روي 80 بيمار مبتلا به پرفشاري خون بارداري در بيمارستان کوثر قزوين انجام شد. از شرکت کنندگان رضايت نامه آگاهانه اخذ شد. نمونه ها با تخصيص تصادفي در دو گروه مداخله و شاهد قرار گرفتند. گروه مداخله به مدت 8 هفته و هفته اي 2 بار تمرين هاي آرام سازي فيزيکي و ذهني را انجام دادند. فشارخون افراد در گروه مداخله قبل و بعد از جلسه هاي آرام سازي و در گروه کنترل هفته اي دو بار پس از 15 دقيقه استراحت اندازه گيري شد. داده ها با استفاده از چک ليست گردآوري شد و با نرم افزار
SPSS نسخه 20 و آزمون هاي آماري مجذور کاي، تي استيودنت، من ويتني و آناليز واريانس با اندازه گيري مکرر مورد تجزيه و تحليل آماري قرار گرفت.
يافته ها: ميانگين سني شرکت کنندگان
31.21±7.25 سال بود. مداخله آرام سازي پيش رونده عضلاني و تصويرسازي ذهني، فشارخون سيستول و دياستول گروه مداخله (80.37±1.37mmhg، 131.00±1.02) را نسبت به گروه کنترل (97.02±0.75 mmhg، 150.08±0.7) به طور معناداري کاهش داد (p=0.000).
نتيجه گيري: آرام سازي فيزيکي و ذهني در کاهش فشارخون سيستول و دياستول دوران بارداري موثر است و به عنوان يکي از روش هاي درمان پرفشاري خون بارداري پيشنهاد مي شود.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 0
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی