5 SID.ir | مقايسه اثر ضد ميکروبي اسپند و پراکسيد هيدروژن بر روي ميکروب هاي بيمارستاني
برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
عنوان مقاله: 

مقايسه اثر ضد ميکروبي اسپند و پراکسيد هيدروژن بر روي ميکروب هاي بيمارستاني

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی اراک، اراک، ایران
 
چکیده: 

مقدمه: گياه دارويي اسپند با نام علمي Peganum harmala L.، از مهم ترين گونه هاي علفي - دارويي است که به دليل خاصيت ضدميکروبي آن به طور سنتي در درمان بيماري هاي عفوني استفاده مي شود. اين مطالعه با هدف مقايسه اثر ضدميکروبي اسپند و محلول پراکسيد هيدروژن بر بار ميکروبي بخش هاي بيمارستاني انجام شد.
مواد و روش ها: اين مطالعه يک کارآزمايي بود که در بخش هاي مختلف يک بيمارستان آموزشي انجام شد. در اين مطالعه از هر بخش دو عدد ترالي جمع آوري شد. سپس از آن ها يک نمونه کشت اوليه اخذ شد. نمونه ها به دو بخش تقسيم شدند؛ يک بخش با 10 گرم دود اسپند در هر مترمکعب و بخش ديگر با محلول پراکسيد هيدروژن گندزدايي شد. پس از گذشت زمان کافي، نمونه گيري مجدد انجام شد و نمونه ها در محيط بلادآگار و مک کانکي کشت شدند. در پايان، نتايج با استفاده از نرم افزار
SPSS نسخه 16 مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت.
يافته ها: نتايج نشان داد محلول پراکسيد هيدروژن بيشتر بر استافيلوکوک ها و باسيل هاي گرم مثبت و دود اسپند بيشتر بر باسيل هاي گرم منفي اثر ضدميکروبي دارد. آزمون کاي دو نشان داد اثر ضدميکروبي دود اسپند تفاوتي با اثر ضدميکروبي محلول پراکسيد هيدروژن ندارد
.
نتيجه گيري: با توجه به اينکه دود اسپند مي تواند به اندازه پراکسيد هيدروژن خاصيت ضدميکروبي داشته باشد و به شکلي مناسب از باسيل هاي گرم منفي گندزدايي کند، مي توان از آن به عنوان يک روش کمکي در گندزدايي محيط هاي درماني استفاده کرد.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 448
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی