4 SID.ir | تاثير تمرين حاد استقامتي بر آيريزين پلاسمايي و مقاومت به انسولين در زنان چاق و داراي اضافه وزن
برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
عنوان مقاله: 

تاثير تمرين حاد استقامتي بر آيريزين پلاسمايي و مقاومت به انسولين در زنان چاق و داراي اضافه وزن

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* دانشکده علوم ورزشی، گروه فیزیولوژی ورزش، دانشگاه اراک، اراک، ایران
 
چکیده: 

مقدمه: آيريزين يک مايوکاين مي باشد که پيشنهاد شده است مزاياي ضد چاقي اعمال مي کند، هدف مطالعه حاضر ارزيابي اثرات حاد تمرين هوازي بر سطح پلاسمايي آيريزين و مقاومت به انسولين در زنان چاق و داراي وزن طبيعي است.
مواد و روش ها: در اين مطالعه نيمه تجربي با طرح پيش - پس آزمون، 12 زن چاق (نمايه توده بدني:
32.4 کيلوگرم / مترمربع و سن: 27.5 سال) و 12 زن با وزن طبيعي (نمايه توده بدني: 20.9 کيلوگرم / مترمربع و سن: 25.4 سال) شرکت کردند. از نمونه ها رضايت نامه کتبي اخذ شد. بعد از اندازه گيري حداکثر اکسيژن مصرفي، فعاليت حاد هوازي آزمودني ها روي تردميل آغاز شد. پس از حداقل 8 ساعت ناشتايي آزمودني ها، نمونه خون قبل، بلافاصله و يک ساعت پس از فعاليت آنان براي اندازه گيري سطوح آيريزين، گلوکز، انسولين و نيم رخ ليپيدي جمع آوري شد. داده ها با استفاده از آزمون تحليل واريانس با اندازه گيري مکرر تجزيه و تحليل شد.
يافته ها: در سطح پايه مقدار آيريزين (
p=0.01) و HDL- کلسترول (p=0.05) زنان با وزن طبيعي نسبت به زنان چاق بيشتر بود. آيريزين پلاسمايي بلافاصله بعد از ورزش افزايش يافت (p=0.03ولي تفاوت معني داري بين زنان چاق و داراي اضافه وزن وجود نداشت (p=0.23). گلوکز خون (p=0.01) و مقاومت به انسولين (p=0.04) بلافاصله بعد از ورزش کاهش يافت؛ اگر چه بهبودي در زنان چاق نسبت به زنان با وزن طبيعي بيشتر بود (p=0.02).
نتيجه گيري: يک جلسه ورزش استقامتي موجب بهبود مقادير آيريزين گردش خون و مقاومت به اسولين در زنان چاق و داراي وزن طبيعي مي شود.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 150
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی