برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
بهار 1394 , دوره  28 , شماره  106 ; از صفحه 86 تا صفحه 95 .
 
عنوان مقاله: 

نياز انرژي متابوليسمي روزانه گوسفند قزل در مراتع کوهستاني سهند

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران
 
چکیده: 

اطلاع از نياز به مواد مغذي روزانه دام هاي چرا کننده در مراتع مناطق مختلف آب و هوايي، بمنظور محاسبه ظرفيت چرا در طرح هاي مرتعداري، ضروري است. در همين راستا، نياز انرژي قابل متابوليسم روزانه در سطح نگهداري گوسفند قزل در مراتع کوهستاني سهند بررسي شد. براي اين منظور با توجه به ميانگين مقادير شاخص هاي کيفيت علوفه گونه هاي مرتعي و سهم آنها در ترکيب گياهي مرتع در مراحل مختلف رشد، مقدار انرژي قابل متابوليسم در کيلوگرم علوفه خشک مراتع مورد چرا برآورد شد و با مد نظر قرار دادن نياز انرژي قابل متابوليسم روزانه گوسفند قزل، مقدار علوفه تامين کننده نياز دام در مراحل مختلف رشد، در مراتع منطقه برآورد گرديد. نياز انرژي قابل متابوليسم روزانه در سطح نگهداري ميش، قوچ و بره قزل بر اساس معادله پيشنهادي ماف (MAFF، 1984) در حالت نگهداري و در شرايط چرا در مرتع و با مد نظر قرار دادن خصوصيات فيزيکي مراتع مورد مطالعه، فواصل آبشخور، تراکم گياهان و اعمال ضريب افزايشي 60 درصد، به ترتيب 14.25، 18.82 و 10.75 مگاژول محاسبه گرديد. بر مبناي نتايج حاصل، مقدار علوفه لازم براي تامين نياز روزانه ميش، قوچ و بره قزل با توجه به مقدار انرژي قابل متابوليسم در واحد وزن پوشش گياهي مراتع منطقه در سال 1387، در مراحل اوليه رشد 1.61، 2.13 و 0.93، در اواسط مرحله رشد 1.83، 2.42 و 1.06 و در مراحل پاياني رشد 2.24، 2.96 و 1.30 کيلوگرم علوفه خشک برآورد گرديد. مقادير مذکور براي سال 1388، در مراحل اوليه رشد 1.57، 2.08 و 0.91، در اواسط مرحله رشد 1.73، 2.28 و 1.00 و در مراحل پاياني رشد 2.23، 2.94 و 1.29 کيلوگرم علوفه خشک و براي سال 1389، در مراحل اوليه رشد 1.55، 2.04 و 0.90، در اواسط مرحله رشد 1.82، 2.40 و 1.06 و در مراحل پاياني رشد 2.23، 2.94 و 1.29 کيلوگرم علوفه خشک برآورد شد. اين نتايج نشان مي دهد که زمان چرا بر نياز روزانه دام موثر است و لازم است براي هر مرحله رشد مرتع، نياز روزانه دام بر مبناي کيفيت علوفه مشخص شود. همچنين نتايج نشان داد با توجه به شرايط سال ممکن است، کيفيت علوفه گياهان و به تبع آن مقدار علوفه تامين کننده نياز انرژي قابل متابوليسم روزانه دام تا حدودي تغيير يابد ولي به دليل هزينه بر بودن تعيين کيفيت علوفه، مي توان از نتايج مذکور به منظور برآورد نياز روزانه دام در سال هاي مختلف استفاده کرد.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
  • ثبت نشده است
 
استنادات: 
  • ثبت نشده است
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

ارزانی، ح.، و معتمدی، ج.، و نجیب زاده، ک. (1394). نیاز انرژی متابولیسمی روزانه گوسفند قزل در مراتع کوهستانی سهند. پژوهش های آبخیزداری (پژوهش و سازندگی), 28(106), 86-95. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=296736Vancouver : کپی

ارزانی حسین، معتمدی جواد، نجیب زاده کامبیز. نیاز انرژی متابولیسمی روزانه گوسفند قزل در مراتع کوهستانی سهند. پژوهش های آبخیزداری (پژوهش و سازندگی). 1394 [cited 2021May19];28(106):86-95. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=296736IEEE : کپی

ارزانی، ح.، معتمدی، ج.، نجیب زاده، ک.، 1394. نیاز انرژی متابولیسمی روزانه گوسفند قزل در مراتع کوهستانی سهند. پژوهش های آبخیزداری (پژوهش و سازندگی), [online] 28(106), pp.86-95. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=296736. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 0 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی