برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

اثربخشي آموزش مهارت مديريت استرس (شناختي- رفتاري) بر سلامت روان زنان نابارور

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* آموزش و پرورش فارس
 
چکیده: 

مقدمه: ناباروري افراد را مستعد افسردگي و اضطراب مي كند. عدم توجه به اختلالات هيجاني زنان نابارورامكان باروري را كاهش مي دهد. بنابراين مداخلات روانشناختي مي تواند سهم بسزايي در ارتقاء سلامت روان زنان نابارور داشته باشد.
هدف: هدف از انجام اين پژوهش، بررسي تاثير آموزش مديريت استرس (شناختي- رفتاري) بر سلامت روان زنان نابارور بود.
روش: پژوهش حاضر يك مطالعه نيمه آزمايشي با پيش آزمون، پس آزمون با جايگزيني تصادفي است. جامعه آماري، زنان ناباروري بودند كه در تابستان 1390 به مركز ناباروري شهر شيراز مراجعه كرده بودند. بدين منظور 24 زن نابارور بانمره استرس بالا انتخاب شدند و آموزش گروهي مديريت استرس (شناختي- رفتاري)، طي 10 جلسه هفتگي با گروه آزمايش انجام شد. پرسشنامه سلامت روان در دو مرحله پيش آزمون و پس آزمون تكميل گرديد
.
يافته ها: تحليل داده ها با استفاده از نرم افزار
spss18  و استفاده از روشهاي آمار توصيفي و استنباطي (ميانگين، انحراف معيار و تحليل كوواريانس) صورت گرفت. نتايج تحليل كوواريانس نشان داد كه سلامت روان گروه آزمايش نسبت به گروه گواه در مرحله پس آزمون افزايش معناداري پيدا كرده بود، (P<./.5).
نتيجه گيري: نتايج اين پژوهش نشان داد كه آموزش مهارت مديريت استرس (شناختي- رفتاري) مي تواند به عنوان يك روش مداخله اي مفيد، جهت افزايش سلامت روان زنان نابارور بكار رود
.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

 
بازدید یکساله 219 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی