برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
بهار 1394 , دوره  28 , شماره  106 ; از صفحه 28 تا صفحه 40 .
 
عنوان مقاله: 

بررسي تاثير فاکتورهاي خاکي بر مقادير قابل استخراج با DTPA و کل فلزات سنگين خاک تحت سه نوع کاربري

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* دانشگاه تهران
 
چکیده: 

امروزه يکي از مسائل مهم زيست محيطي، آلوده شدن خاکها به فلزات سنگين است. ورود اين آلاينده ها به خاک سبب حذف تدريجي بسياري از موجودات مفيد اين زيستگاه شده، در نتيجه تنوع زيستي که شرط اصلي پويايي، خود تنظيمي، تعادل و پايداري اکوسيستم خاک است، از بين مي رود. غلظت کل فلز در محيط ضرورتا درجه سميت يا زيست فراهمي اش را منعکس نمي کند به اين دليل که زيست فراهمي بطور زيادي به شرايط محيطي مختلفي بستگي دارد. از طرفي کاربري اراضي تاثيرات زيادي را بر خصوصيات شيميايي و فيزيکي خاک ها دارد. شناخت فرايندهاي تاثير گذار در زيست فراهمي فلزات مي تواند کمک شاياني را در مدل سازي و فهم تاثيرات زيست محيطي اين عناصر در خاک داشته باشد. به منظور بررسي تاثير فاکتورهاي خاکي در تحرک و زيست فراهمي عناصر سنگين 116 نمونه سطحي از خاک سه نوع کاربري جنگل دست کاشت سوزني برگ، جنگل دست کاشت پهن برگ و زمين مرتعي از پارک جنگلي چيتگر تهران برداشته شد. ميانگين ساليانه بارش منطقه 267 ميلي متر و درجه حرارت سالانه 17.2 درجه سانتيگراد مي باشد. مقدار کربنات کلسيم، pH، هدايت الکتريکي، درصد کربن آلي، مقادير کل و فرم قابل استخراج با DTPA فلزات آهن، مس، روي و منگنز خاک اندازه گيري شد. با استفاده از ضريب همبستگي پيرسون، رابطه و همبستگي بين فاکتورهاي خاکي و فلزات بررسي شد. سپس با استفاده از روش رگرسيون گام به گام بيشترين فاکتورهاي تاثيرگذار در هر کاربري تعيين و با يکديگر مقايسه شدند. مقايسه ميانگين کربن آلي خاک در کاربري ها نشان داد که بيشترين مقدار کربن در کاربري جنگل پهن برگ با ميانگين 2.7 بود که نسبت به کاربري سوزني برگ با ميانگين 1.6 و کاربري مرتع با ميانگين 0.8 اختلاف معني دار (p<0.01) نشان داد. مقدار ماده آلي در کل منطقه مطالعاتي همبستگي مثبتي و شديدي با روي قابل استخراج با DTPA نشان داد (R=0.762). که مقدار اين همبستگي در بين کاربري ها متغير بود. همچنين مقدار کربن با مقدار قابل جذب آهن و منگنز نيز همبستگي مثبت و معني دار نشان داد. آناليز واريانس يک طرفه مقدار کربنات کلسيم (CaCO3) نيز در بين کاربري هاي مورد بررسي اختلاف معني دار نشان دادند (p<0.05). همبستگي منفي و معني داري (p<0.01) بين ميزان کربنات کلسيم ومقدار کل فلزات مس (R=-0.469)، منگنز (R=-0.441) و آهن (R=-0.641) در کل منطقه مطالعاتي ديده شد. نتايج نشان داد که فاکتورهاي خاکي نقش مهمي در زيست فراهمي فلزات سنگين در خاک ايفا مي کنند. که اين فاکتورهاي خاکي تحت تاثير مواد مادري و نوع کاربري و مديريت اراضي قرار مي گيرند و باعث تاثيرات مختلفي بر فراهمي فلزات در خاک مي شوند. اين مطالعه کمک به شناخت فاکتورهاي موثر بر زيست فراهمي فلزات و همچنين پيش بيني و مدل سازي مقادير قابل جذب عناصر با توجه به خصوصيات فيزيکي و شيميايي خاک و همچنين نوع کاربري زمين مي کند.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
  • ثبت نشده است
 
استنادات: 
  • ثبت نشده است
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

محمودآبادی، ا.، و ثواقبی، غ. (1394). بررسی تاثیر فاکتورهای خاکی بر مقادیر قابل استخراج با DTPA و کل فلزات سنگین خاک تحت سه نوع کاربری. پژوهش های آبخیزداری (پژوهش و سازندگی), 28(106), 28-40. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=296722Vancouver : کپی

محمودآبادی ابراهیم، ثواقبی غلامرضا. بررسی تاثیر فاکتورهای خاکی بر مقادیر قابل استخراج با DTPA و کل فلزات سنگین خاک تحت سه نوع کاربری. پژوهش های آبخیزداری (پژوهش و سازندگی). 1394 [cited 2021June19];28(106):28-40. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=296722IEEE : کپی

محمودآبادی، ا.، ثواقبی، غ.، 1394. بررسی تاثیر فاکتورهای خاکی بر مقادیر قابل استخراج با DTPA و کل فلزات سنگین خاک تحت سه نوع کاربری. پژوهش های آبخیزداری (پژوهش و سازندگی), [online] 28(106), pp.28-40. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=296722. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 87 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی