نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

تاثير مکمل دهي کوتاه مدت سطوح مختلف عصاره سيليبوم ماريانوم (سيلي مارين) بر پاسخ برخي از مارکرهاي التهاب سيستميک مردان فعال ناشي از يک وهله فعاليت هوازي

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه آزاد اسلامی، مرکز باسمنج، تبریز، ایران
 
چکیده: 
مقدمه: قرن هاست که از خارمريم، به عنوان يک داروي گياهي براي درمان انواع بيماري ها استفاده مي شود. هدف از تحقيق حاضر، بررسي تاثير مکمل ياري کوتاه مدت مقادير مختلف عصاره ي سيليبوم ماريانوم بر پاسخ شاخص هاي التهابي مردان فعال در جريان يک جلسه فعاليت هوازي است.مواد و روش ها: در اين طرح نيمه تجربي دو سو کور، 27 مرد فعال (با حداکثر اکسيژن مصرفي ml.kg.min-145-50) پس از اخذ رضايت نامه به 3 گروه 9 نفري تقسيم شدند. گروه 1 و 2 به ترتيب، مکمل سيلي مارين 5 و Mg.kg-1.day 10 را دريافت کردند و به گروه دارونما دکستروز 5 mg.kg-1.day داده شد. پس از مکمل ياري 14 روزه، آزمودني ها در يک وهله فعاليت هوازي شامل 30 دقيقه دويدن روي نوارگردان با شيب صفر درجه و شدت 70 تا 75% ضربان قلب ذخيره ي بيشينه شرکت کردند. تغييرات شاخص هاي مورد مطالعه در 3 مرحله ي حالت پايه، پس از دوره ي مکمل ياري و 24 ساعت پس از فعاليت ورزشي اندازه گيري شد. داده ها با استفاده از آزمون تحليل واريانس مکرر، تعقيبي بونفروني و تي مستقل در آلفاي 5% بررسي شد.يافته ها: نتايج نشان داد که يک جلسه فعاليت هوازي منجر به افزايش معني داري در شاخص هاي التهابي 24 ساعته در تمام گروه ها شد (p=0.001)؛ هر چند، گروه هاي مصرف کننده ي سيلي مارين باعث تعديل پاسخ شاخص هاي التهابي (CRP و PBMC) به ترتيب، براي گروه شبه دارو و گروه هاي 5 و 10 mg.kg-1.day سيلي مارين؛ p=0.014) متعاقب يک جلسه فعاليت هوازي در مقايسه با گروه شبه دارو شدند.نتيجه گيري: بر اساس اين تحقيق، پيش بيني مي شود مکمل ياري مقادير مختلف سيلي مارين در يک اثر وابسته به دوز بتواند از پاسخ التهابي مردان فعال، متعاقب انجام فعاليت هوازي بکاهد.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
  • ندارد
 
طرح های مرتبط: 
 
مقالات بین المللی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
 
استنادات: 
  • ثبت نشده است
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

معین، ا.، و ضرغامی خامنه، ع. (1396). تاثیر مکمل دهی کوتاه مدت سطوح مختلف عصاره سیلیبوم ماریانوم (سیلی مارین) بر پاسخ برخی از مارکرهای التهاب سیستمیک مردان فعال ناشی از یک وهله فعالیت هوازی. طب مکمل, 7(2 (پیاپی 23)), 1862-1873. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=296714Vancouver : کپی

معین اکبر، ضرغامی خامنه علی. تاثیر مکمل دهی کوتاه مدت سطوح مختلف عصاره سیلیبوم ماریانوم (سیلی مارین) بر پاسخ برخی از مارکرهای التهاب سیستمیک مردان فعال ناشی از یک وهله فعالیت هوازی. طب مکمل. 1396 [cited 2022May26];7(2 (پیاپی 23)):1862-1873. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=296714IEEE : کپی

معین، ا.، ضرغامی خامنه، ع.، 1396. تاثیر مکمل دهی کوتاه مدت سطوح مختلف عصاره سیلیبوم ماریانوم (سیلی مارین) بر پاسخ برخی از مارکرهای التهاب سیستمیک مردان فعال ناشی از یک وهله فعالیت هوازی. طب مکمل, [online] 7(2 (پیاپی 23)), pp.1862-1873. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=296714. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 138 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی