برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

تاثير مکمل دهي کوتاه مدت سطوح مختلف عصاره سيليبوم ماريانوم (سيلي مارين) بر پاسخ برخي از مارکرهاي التهاب سيستميک مردان فعال ناشي از يک وهله فعاليت هوازي

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه آزاد اسلامی، مرکز باسمنج، تبریز، ایران
 
چکیده: 

مقدمه: قرن هاست که از خارمريم، به عنوان يک داروي گياهي براي درمان انواع بيماري ها استفاده مي شود. هدف از تحقيق حاضر، بررسي تاثير مکمل ياري کوتاه مدت مقادير مختلف عصاره ي سيليبوم ماريانوم بر پاسخ شاخص هاي التهابي مردان فعال در جريان يک جلسه فعاليت هوازي است.
مواد و روش ها: در اين طرح نيمه تجربي دو سو کور، 27 مرد فعال (با حداکثر اکسيژن مصرفي
ml.kg.min-145-50) پس از اخذ رضايت نامه به 3 گروه 9 نفري تقسيم شدند. گروه 1 و 2 به ترتيب، مکمل سيلي مارين 5 و Mg.kg-1.day 10 را دريافت کردند و به گروه دارونما دکستروز 5 mg.kg-1.day داده شد. پس از مکمل ياري 14 روزه، آزمودني ها در يک وهله فعاليت هوازي شامل 30 دقيقه دويدن روي نوارگردان با شيب صفر درجه و شدت 70 تا 75% ضربان قلب ذخيره ي بيشينه شرکت کردند. تغييرات شاخص هاي مورد مطالعه در 3 مرحله ي حالت پايه، پس از دوره ي مکمل ياري و 24 ساعت پس از فعاليت ورزشي اندازه گيري شد. داده ها با استفاده از آزمون تحليل واريانس مکرر، تعقيبي بونفروني و تي مستقل در آلفاي 5% بررسي شد.
يافته ها: نتايج نشان داد که يک جلسه فعاليت هوازي منجر به افزايش معني داري در شاخص هاي التهابي 24 ساعته در تمام گروه ها شد (
p=0.001هر چند، گروه هاي مصرف کننده ي سيلي مارين باعث تعديل پاسخ شاخص هاي التهابي (CRP و PBMC) به ترتيب، براي گروه شبه دارو و گروه هاي 5 و 10 mg.kg-1.day سيلي مارين؛ p=0.014) متعاقب يک جلسه فعاليت هوازي در مقايسه با گروه شبه دارو شدند.
نتيجه گيري: بر اساس اين تحقيق، پيش بيني مي شود مکمل ياري مقادير مختلف سيلي مارين در يک اثر وابسته به دوز بتواند از پاسخ التهابي مردان فعال، متعاقب انجام فعاليت هوازي بکاهد.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 83
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی