برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

 
عنوان مقاله: 

مقايسه کارايي الگوريتم هاي دسته ماهي هاي مصنوعي، تکامل ترکيبي مجموعه ها و نورد شبيه سازي شده در بهينه سازي مقطع سدهاي خاکي (مطالعه موردي سد برزک)

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه مهندسی آب، دانشگاه زنجان، زنجان، ایران
 
چکیده: 

در اين مطالعه، عملکرد روش هاي بهينه سازي تکاملي براي طراحي مقطع سدهاي خاکي ناهمگن بررسي شده است. اين روش ها عبارت اند از: الگوريتم دسته ماهي هاي مصنوعي (AFSA)، الگوريتم تکامل ترکيبي مجموعه (SCE) و الگوريتم نورد شبيه سازي شده (SA). اين مساله به صورت يک تابع بهينه سازي غيرخطي با اعمال قيود متفاوتي نظير محدوديت هاي پايداري شيب و ابعاد هندسي فرمول بندي شد. متغيرهاي طراحي در فرآيند بهينه سازي، پارامترهاي هندسي مقطع سد خاکي هستند و قيود ضرايب اطمينان پايداري از نتايج تحليل هايي مانند تحليل تراوش و پايداري شيرواني ها براي مجموعه اي از طرح هاي نمونه و به کمک مدل هاي رگرسيوني خطي به صورت توابعي صريح بر حسب متغيرهاي طراحي تعيين گرديد. کارايي روش هاي بهينه سازي در تعيين نقطه بهينه سراسري، بر حسب ميانگين عملکرد و متوسط زمان لازم براي محاسبات با يکديگر مقايسه شد. پس از بهينه سازي ابعاد سد برزک با استفاده از روش هاي SCE، AFSA و SA، حجم سد به ميزان 38، 37 و 30 درصد نسبت به طرح اوليه کاهش يافته است. بر اساس نتايج به دست آمده، در دستيابي به ابعاد بهينه مقطع سد خاکي روش SCE نسبت به روش هاي SA و AFSA کارايي بهتري دارد.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 240
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی