4 SID.ir | تاثير تنش شوري بر برخي ويژگي هاي فيزيولوژيکي و رشد دو رقم ذرت شيرين
برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

 
عنوان مقاله: 

تاثير تنش شوري بر برخي ويژگي هاي فيزيولوژيکي و رشد دو رقم ذرت شيرين

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه زراعت و اصلح نباتات، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران
 
چکیده: 

به منظور بررسي واکنش دو رقم ذرت شيرين به تنش شوري، آزمايشي در گلخانه تحقيقاتي دانشکده کشاورزي دانشگاه شيراز (باجگاه)، به صورت فاکتوريل در قالب طرح کاملا تصادفي با 4 تکرار اجرا گرديد. تيمارهاي آزمايش شامل دو رقم ذرت شيرين (KSC403 و Passion) و 4 سطح شوري صفر، 25، 50 و 100 ميلي مولار از دو نوع نمک NaCl و CaCl2 به نسبت 1:1 بود. نتايج نشان داد که با افزايش شوري، ارتفاع ساقه و وزن خشک هر دو رقم کاهش يافت و اين کاهش در رقم Passion شديدتر بود. رقم KSC403 در مقايسه با رقم Passion، فعاليت آنزيم هاي آنتي اکسيداني بيشتر و غلظت سديم اندام هوايي و ريشه کمتري داشت. با افزايش شوري، فعاليت آنزيم کاتالاز و سوپراکسيد ديسموتاز در هر دو رقم به ترتيب کاهش و افزايش يافت و فعاليت آنزيم پراکسيداز تا سطح شوري 50 ميلي مولار افزايش و پس از آن کاهش يافت. با افزايش تنش شوري، کلروفيل کل برگ ها کاهش يافت که دو رقم از اين نظر تفاوت معني داري نداشتند. نسبت سديم به پتاسيم ريشه و اندام هوايي در شرايط تنش شوري افزايش يافت و اين نسبت در رقم Passion بيشتر بود. برتري رقم KSC403 در اکثر صفاتاندازه گيري شده مي تواند بيانگر توانايي بيشتر اين رقم در تحمل تنش شوري باشد. غلظت کمتر يون سديم و مقدار بيشتر يون پتاسيم در اندام هوايي و ريشه گياه مي تواند به عنوان معياري در گزينش ارقام مقاوم به تنش شوري در نظر گرفته شود.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 84
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی