برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
بهار 1396 , دوره  9 , شماره  1 ; از صفحه 69 تا صفحه 83 .
 
عنوان مقاله: 

طراحي و اعتبارسنجي يک روش غربالگري جهت شناسايي افراد مستعد حادثه در صنايع

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه مهندسی بهداشت حرفه‌ای، دانشکده بهدشت، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران
 
چکیده: 

مقدمه: بررسي آمار و ارقام حوادث نشان مي دهد که پراکندگي حوادث در اشخاص در معرض خطر يکنواخت نبوده و در شرايط مساوي سه چهارم از حوادث براي يک چهارم از افراد در معرض خطر اتفاق مي افتند. اين مطالعه با هدف طراحي و اعتبار سنجي يک پرسشنامه جهت غربالگري افراد مستعد حادثه در صنعت انجام گرفت.
روش بررسي: اين مطالعه در 5 مرحله: توليد آيتم، ارزيابي روايي محتوايي، تحليل پايايي، تحليل روايي سازه و تحليل روايي معيار در بين 230 نفر از کارگران حادثه ديده و حادثه نديده، 19 صنعت شهر اصفهان انجام شد. به منظور تحليل داده ها از نرم افزار آماري
SPSS و Amos نسخه 22 استفاده گرديد.
نتايج: در مرحله توليد آيتم يک پرسشنامه 195 سوالي طراحي شد. در ارزيابي محتوايي 13 آيتم حذف، 15 آيتم اصلاح و 79 آيتم در هم ادغام و تبديل به 14 آيتم شدند. آلفاي کرونباخ جهت تعيين سازگاري دروني پرسشنامه 0.86 بدست آمد. نتايج حاصل از تحليل عاملي تائيدي نشان داد که شاخص هاي برازش مدل ارائه شده در حد قابل قبول بودند (
CFI=0.99، GFI=0.96، RMSEA=0.066، RMR=0.022). آزمون T مستقل نشان داد، ميانگين نمره افراد حادثه ديده بطور معني داري بيشتر از ميانگين نمره افراد حادثه نديده است که نشان دهنده جهت گيري درست پرسشنامه طراحي شده با يک ملاک معتبر (بالا بودن ميزان نمره) است (p<0.001).
نتيجه گيري: نتايج حاصل از تحليل عاملي تائيدي نشان داد که بين مدل ارائه شده و داده هاي ميداني همخواني مناسبي برقرار است. پايايي و روايي سازه نشان داد که پرسشنامه طراحي شده براي غربالگري افراد مستعد حادثه يک روش روا و مناسب است.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

کریمی، ع.، و حبیبی، ا.، و دهقان شهرضا، ح.، و مهکی، ب.، و نوری، ا.، و امینایی، ف. (1396). طراحی و اعتبارسنجی یک روش غربالگری جهت شناسایی افراد مستعد حادثه در صنایع. طب کار, 9(1), 69-83. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=296432Vancouver : کپی

کریمی عظیم، حبیبی احسان اله، دهقان شهرضا حبیب اله، مهکی بهزاد، نوری ابوالقاسم، امینایی فاطمه. طراحی و اعتبارسنجی یک روش غربالگری جهت شناسایی افراد مستعد حادثه در صنایع. طب کار. 1396 [cited 2021May11];9(1):69-83. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=296432IEEE : کپی

کریمی، ع.، حبیبی، ا.، دهقان شهرضا، ح.، مهکی، ب.، نوری، ا.، امینایی، ف.، 1396. طراحی و اعتبارسنجی یک روش غربالگری جهت شناسایی افراد مستعد حادثه در صنایع. طب کار, [online] 9(1), pp.69-83. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=296432. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 210 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی