برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
پاييز 1396 , دوره  13 , شماره  3 ; از صفحه 280 تا صفحه 290 .
 
عنوان مقاله: 

بررسي تاثير زيبايي دنداني در پذيرش اجتماعي از ديدگاه همسالان در نوجوانان 12 تا 15 ساله شهر اصفهان در سال 1395

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* مرکز تحقیقات دندان پزشکی، گروه سلامت دهان و دندان پزشکی اجتماعی، دانشکده دندان پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران
 
چکیده: 

مقدمه: ارزيابي تاثيرات مال اکلوژن بر قضاوت دوستان و همسالان و پذيرش اجتماعي نوجوانان مي تواند در تعيين ميزان اولويت درمان هاي ارتودنسي و تاثير آن در حل مشکلات روابط و تعاملات اجتماعي نوجوانان کارساز باشد. لذا پژوهش حاضر به بررسي تاثير زيبايي دنداني در پذيرش اجتماعي از ديدگاه همسالان در نوجوانان 12 تا 15 ساله شهر اصفهان در سال 1395 پرداخته است.
مواد و روش ها: اين مطالعه به صورت توصيفي، بر روي 420 نوجوان 12 تا 15 ساله در شهر اصفهان انجام گرفت. پنج نسخه مختلف عکس با تغيير ناحيه دنتوفشيال از يک پسر و يک دختر اصلاح شد. اين تغييرات شامل دندان هاي طبيعي، دندان هاي بيرون زده، فقدان دندان هاي لترال، بي نظمي دندان هاي قدامي ماگزيلا و دياستم خط مياني بود. هر يک از عکس ها به 42 نوجوان (21 دختر و 21 پسر) نشان داده شد و از آنها خواسته شد برداشت خود را از پذيرش اجتماعي فرد در زمينه هاي پيدا کردن دوست، جذابيت چهره، محبوبيت اجتماعي، توانايي رهبري ثبت کنند. داده ها با استفاده از آزمون هاي آماري توصيفي و استنباطي آناليز واريانس مورد تجزيه و تحليل قرار گرفتند. سطح معني داري
0.05 در نظر گرفته شد.
يافته ها: نتايج به دست آمده نشان داد که اکلوژن نرمال در حيطه دوستيابي، محبوبيت اجتماعي، جذابيت و توانايي رهبري به ترتيب با (
47.14±27.70)، (45.32±71.69)، (29.64±29.30)، (45.92±29.04) بالاترين ميانگين را به دست آورد. با اين حال فقط در حيطه دوستيابي (p value=0.004) و جذابيت (p value=0.005)، ثناياي بيرون زده بطور معني داري ميانگين پايين تري از اکلوژن نرمال به دست آورد. در حيطه توانايي رهبري (0.033= p value) و محبوبيت (0.008= p value)، بين جنس مشاهده گر و تصوير رابطه معني دار شد.
نتيجه گيري: طبق يافته هاي اين مطالعه، وجود ثناياي بيرون زده در ارتباطات اجتماعي نوجوانان از جمله دوستيابي و جذابيت تاثيرگذار بوده و افراد با اکلوژن نرمال در اين دو حيطه موفق تر بودند. لذا براي بهبود ارتباطات نوجوانان در اين سن، درمان اين مال اکلوژن پيشنهاد مي شود.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
-
 
ارجاعات: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 89
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی