نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
پاييز 1396 , دوره  13 , شماره  3 ; از صفحه 258 تا صفحه 263 .
 
عنوان مقاله: 

بررسي برخي از شاخص هاي سلامت دهان در بيماران تحت تهويه مکانيکي بستري در بخش هاي مراقبت ويژه بيمارستان هاي دولتي اصفهان در سال 1394

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* دانشکده دندان پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران
 
چکیده: 
مقدمه: بيماران بستري در بخش مراقبت هاي ويژه، مشکلات بسياري دارند که همين موضوع باعث مي شود تا مراقبين از ناحيه دهان و بهداشت آنها غافل شوند. اين امر در آينده مشکلات و بيماري ها و به دنبال آن هزينه هاي زيادي را به بيمار تحميل مي کند. هدف از اين مطالعه آن بود تا با اندازه گيري شاخص التهاب لثه و شاخص دبري در بيماران بستري در بخش مراقبت هاي ويژه، وضعيت بهداشت دهان را در آنان بررسي کند. مواد و روش ها: در اين مطالعه توصيفي- مقطعي، 140 بيمار که تحت تهويه مکانيکي بودند، مورد معاينه قرار گرفتند و شاخص التهاب لثه و شاخص دبري در آنان اندازه گيري شد. پرسش نامه اي نيز در اين باره تنظيم و در اختيار همراه بيمار قرار گرفت. سپس اطلاعات وارد نرم افزار SPSS نسخه 22 شد و ضريب همبستگي اسپيرمن محاسبه گرديد. با درجه اطمينان 95 درصد (0.05 < p value) محاسبه آماري انجام گرفت.يافته ها: ميانگين نمره شاخص التهاب لثه 1.5 و ميانگين نمره شاخص دبري، 1.9 بود. با توجه به نتايج محاسبه ضريب همبستگي اسپيرمن، ارتباط بين استفاده از مسواک قبل از بستري شدن با شاخص التهاب لثه و شاخص دبري، معني دار بود (0.001 < p value)، همچنين مدت زمان بستري با شاخص التهاب لثه و شاخص دبري رابطه معني دار داشت (0.001 < p value) ولي رابطه بين سن، جنس، شاخص التهاب و شاخص دبري معني دار نبود.نتيجه گيري: بر اساس يافته هاي اين مطالعه اين گونه برداشت مي شود که سطح بهداشت دهان در بيماران بستري در بخش مراقبت هاي ويژه با استانداردها فاصله زيادي دارد، لذا توجه بيشتر به اين موضوع ضروري است.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
  • ندارد
 
طرح های مرتبط: 
 
مقالات بین المللی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
  • ثبت نشده است
 
استنادات: 
  • ثبت نشده است
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

یقینی، ج.، و نقش، ن.، و مقاره عابد، ا.، و حدادی، ه.، و یوسف شاهی، ه.، و شریفی، س. (1396). بررسی برخی از شاخص های سلامت دهان در بیماران تحت تهویه مکانیکی بستری در بخش های مراقبت ویژه بیمارستان های دولتی اصفهان در سال 1394. مجله دانشکده دندان پزشکی اصفهان, 13(3), 258-263. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=296419Vancouver : کپی

یقینی جابر، نقش نرگس، مقاره عابد احمد، حدادی هاجر، یوسف شاهی هژیر، شریفی ساره. بررسی برخی از شاخص های سلامت دهان در بیماران تحت تهویه مکانیکی بستری در بخش های مراقبت ویژه بیمارستان های دولتی اصفهان در سال 1394. مجله دانشکده دندان پزشکی اصفهان. 1396 [cited 2022May21];13(3):258-263. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=296419IEEE : کپی

یقینی، ج.، نقش، ن.، مقاره عابد، ا.، حدادی، ه.، یوسف شاهی، ه.، شریفی، س.، 1396. بررسی برخی از شاخص های سلامت دهان در بیماران تحت تهویه مکانیکی بستری در بخش های مراقبت ویژه بیمارستان های دولتی اصفهان در سال 1394. مجله دانشکده دندان پزشکی اصفهان, [online] 13(3), pp.258-263. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=296419. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 237 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی