3 SID.ir | تاثير مصرف دگزامتازون قبل از جراحي دندان مولر سوم نهفته فک پايين بر روي کيفيت زندگي بعد از جراحي

مشخصات مقاله

 
عنوان مقاله: 

تاثير مصرف دگزامتازون قبل از جراحي دندان مولر سوم نهفته فک پايين بر روي کيفيت زندگي بعد از جراحي

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه آسيب شناسي دهان، فك و صورت، دانشكده دندان پزشكي، دانشگاه علوم پزشكي اصفهان، اصفهان، ايران
 
چکیده: 

مقدمه: از جمله داروهايي که براي کاهش عوارض بعد از جراحي دندان مولر سوم نهفته تجويز مي شود، داروهاي کورتيکواستروييد هستند تا بدين وسيله سطح کيفيت زندگي بيماران بهبود يابد. هدف از اين مطالعه، تاثير مصرف دگزامتازون قبل از جراحي دندان مولر سوم نهفته فک پايين بر روي کيفيت زندگي بيماران بعد از جراحي بود.
مواد و روش ها: اين مطالعه توصيفي- تحليلي، بر روي 60 بيمار کانديد جراحي دندان مولر سوم نهفته پايين انجام شد. در 30 نفر (گروه مورد) نيم ساعت قبل از جراحي، دگزامتازون 8 ميلي گرم تجويز شد و گروه دوم به عنوان شاهد انتخاب شدند. به هر گروه دو پرسش نامه استاندارد سنجش سطح کيفيت زندگي، 14-
HRQOL (OHIP (Oral Health Impact Profile-14) و ((Heath-Related Quality of Life قبل از جراحي و 1، 7 و 14 روز بعد از جراحي داده شد. در هر گروه جمع نمرات دو پرسش نامه به عنوان نمره کيفيت زندگي محاسبه و در هر دو گروه با يکديگر مقايسه شد. نتايج با استفاده از نرم افزار آماري SPSS نسخه 18 و آزمون t، مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت. سطح معني داري (0.05> p value) در نظر گرفته شد.
يافته ها: ميانگين سطح کيفيت زندگي در دو گروه، يک روز بعد از جراحي، پايين تر از قبل از جراحي بود (
p value=0.001)، يک هفته بعد از جراحي بالاتر از يک روز بعد از جراحي بدست آمد (0.001 = p value) و در گروه مورد، دو هفته بعد از جراحي بالاتر از قبل از جراحي بود و در کل، ميانگين سطح کيفيت زندگي در گروه مورد، بالاتر از گروه شاهد نشان داده شد.
نتيجه گيري: جهت ارتقاي سطح کيفيت زندگي بعد از جراحي دندان مولر سوم نهفته پايين، مي توان از دگزامتازون تزريقي قبل از جراحي استفاده کرد.

 
كلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 107
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی