برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

فراواني بتالاکتاماز هاي وسيع الطيف و بررسي اينتگرون کلاس 1 در درکلبسيلا پنومونيه هاي توليد کننده بتالاکتاماز هاي وسيع الطيف در بيمارستان سيناي تبريز- 1391

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه میکروب و ویروس شناسی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی تبریز، ایران
 
چکیده: 

زمينه: حضور بتالاکتاماز ها در ميان باکتري هاي گرم منفي از جمله کلبسيلا پنومونيه، که به عنوان پاتوژن مهم در عفونت هاي بيمارستاني معرفي گشته، از مهمترين عوامل مقاومت به آنتي بيوتيک هاي خانواده ي بتالاکتام مي باشد. اينتگرون کلاس 1 از عناصر متحرک ژنتيکي است که بيشتر در باکتري هاي مقاوم به دارو شيوع دارد. اين مطالعه به منظور تعيين فراواني فنوتيپي و ژنوتيپي سويه هاي توليد کننده بتالاکتامازهاي وسيع الطيف و نيز تعيين شيوع اينتگرون کلاس 1 در سويه هاي توليد کننده بتالاکتاماز هاي وسيع الطيف انجام گرديد.
روش کار: تعداد 63 ايزوله ي کلبسيلا پنومونيه که توسط تست هاي بيوشيميايي و فنوتيپي تاييد گرديد، در طي 6 ماه جمع آوري گشت. آزمون تعيين حساسيت توسط روش ديسک ديفيوژن انجام گرفت و فراواني سويه هاي توليدکننده بتالاکتامازهاي وسيع الطيف، با روش ديسک ترکيبي تعيين گرديد. حضور ژن هاي خانواده
bla TEM،bla SHV و اينتگرون کلاس 1 به روش PCR بررسي گشت.
يافته ها: از ميان نمونه ها، 45 (
71.4%) ايزوله مولد بتا لاکتامازهاي وسيع الطيف بودند. ژن هاي خانواده TEM و SHV به ترتيب در 66.6% و 68.9% از ايزوله هاي توليد کننده بتالاکتامازهاي وسيع الطيف حضور داشتند و اينتگرون کلاس 1 به ترتيب در24 ( 65%) و 19 (63.3%) مورد از سويه هاي داراي SHV و TEM مشاهده شد.
نتيجه گيري: در مطالعه حاضر، شيوع رو به افزايش سويه هاي توليد کننده بتا لاکتامازهاي وسيع الطيف تاييد گرديد. هم چنين اين مطالعه اهميت ويژه اينتگرون در انتشار بتالاکتامازهاي وسيع الطيف مولد مقاومت در ميان ايزوله هاي بيمارستاني را بيان مي کند. به طور کلي استفاده از روش درماني مناسب بر پايه تعيين الگوي آنتي بيوگرام سويه ها، به طور خاص توصيه مي گردد.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

حسنی، آ.، و شمس، ف.، و پورمحمد، ع.، و آهنگرزاده رضایی، م.، و نهایی، م.، و سروش برحقی، م.، و حسنی، ا. (1396). فراوانی بتالاکتاماز های وسیع الطیف و بررسی اینتگرون کلاس 1 در درکلبسیلا پنومونیه های تولید کننده بتالاکتاماز های وسیع الطیف در بیمارستان سینای تبریز- 1391. مجله پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تبریز, 39(4), 29-35. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=296407Vancouver : کپی

حسنی آلکا، شمس فروغ، پورمحمد علی، آهنگرزاده رضایی محمد، نهایی محمدرضا، سروش برحقی محمدحسین، حسنی اکبر. فراوانی بتالاکتاماز های وسیع الطیف و بررسی اینتگرون کلاس 1 در درکلبسیلا پنومونیه های تولید کننده بتالاکتاماز های وسیع الطیف در بیمارستان سینای تبریز- 1391. مجله پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تبریز. 1396 [cited 2021May09];39(4):29-35. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=296407IEEE : کپی

حسنی، آ.، شمس، ف.، پورمحمد، ع.، آهنگرزاده رضایی، م.، نهایی، م.، سروش برحقی، م.، حسنی، ا.، 1396. فراوانی بتالاکتاماز های وسیع الطیف و بررسی اینتگرون کلاس 1 در درکلبسیلا پنومونیه های تولید کننده بتالاکتاماز های وسیع الطیف در بیمارستان سینای تبریز- 1391. مجله پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تبریز, [online] 39(4), pp.29-35. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=296407. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 96 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی