6 SID.ir | تاثير آموزش مثبت نگري بر کيفيت زندگي، افسردگي، اضطراب و استرس بزهکاران نوجوان
برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

 
عنوان مقاله: 

تاثير آموزش مثبت نگري بر کيفيت زندگي، افسردگي، اضطراب و استرس بزهکاران نوجوان

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه روانشناسی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه سیستان و بلوچستان، زاهدان، ایران
 
چکیده: 

هدف از پژوهش بررسي تاثير آموزش مثبت نگري بر کيفيت زندگي و کاهش افسردگي، اضطراب و استرس در نوجوانان بزهکار کانون اصلاح و تربيت زاهدان بود. طرح پژوهش نيمه آزمايشي از نوع پيش آزمون - پس آزمون و پيگيري با گروه کنترل بود. نمونه شامل 29 پسر (گروه آزمايش 17 نفر و کنترل 12) بود. نمونه گيري به شيوه سرشماري انجام شد؛ يعني همه افراد جامعه آماري به عنوان گروه نمونه مورد مطالعه قرار گرفتند. آموزش مثبت نگري به مدت 8 جلسه 90 دقيقه اي در طي دو ماه روي گروه آزمايش اجرا شد و پس از اتمام جلسات پس آزمون و يک ماه بعد از اتمام جلسات آزمون پيگيري اجرا شد. از پرسشنامه کيفيت زندگي پارکرسون، بروهاد و تس و مقياس افسردگي، اضطراب و استرس لاويبوند و لاويبوند براي جمع آوري اطلاعات استفاده شد. نتايج تحليل کوواريانس نشان داد که آموزش مثبت نگري بر کاهش ميانگين نمرات افسردگي، اضطراب و استرس و ارتقاي سطح کيفيت زندگي نوجوانان موثر بوده است. بنابراين با توجه به موثر بودن آموزش مثبت نگري برکاهش افسردگي، اضطراب و استرس و ارتقاي کيفيت زندگي به دست اندرکاران امور نوجوانان و بزهکاران توصيه مي شود برنامه هاي مبتني بر آموزش مثبت نگري را براي کاهش افسردگي و اضطراب و افزايش کيفيت زندگي اين نوجوانان به کار ببرند.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 280
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی