برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
شهريور 1396 , دوره  28 , شماره  6 ; از صفحه 425 تا صفحه 434 .
 
عنوان مقاله: 

تاثير كنترل گلايسميك و مدت ابتلا به بيماري ديابت بر تغيير پذيري ضربان قلب (HRV) در مردان ديابتي مبتلا به نوروپاتي محيطي

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* تبریز، بلوار ?? بهمن، خیابان جام جم، دانشگاه تبریز، کوی استادان، بلوک ?، کد پستی: ??????????
 
چکیده: 

پيش زمينه و هدف: با توجه به اينكه بيماري ديابت با عارضه نوروپاتي اوتونوم در ارتباط مي باشد، لذا هدف از مطالعه حاضر بررسي تاثير كنترل گلايسميك و مدت ابتلا به بيماري ديابت (DD) بر عملكرد سيستم عصبي اوتونوم از طريق آناليز تغيير پذيري ضربان قلب (HRV) مردان ديابتي مبتلا به نوروپاتي محيطي بود.
مواد و روش كار: تعداد 53 مرد ديابتي مبتلا به نوروپاتي محيطي، بر مبناي هموگلوبين گليكوزيله (
HbA1c) 7 درصد و مدت ابتلا به بيماري 10 سال به چهار گروه: گروه I (n=16, HbA1c<7%, DD<10 years گروه II (n=13, HbA1c<7%, DD³10 yearsگروه III (n=10, HbA1c³7%, DD<10 yearsو گروه IV (n=14, HbA1c³7%, DD³10 yearsتقسيم بندي شدند. پارامتر هاي HRV از طريق اجزاء فركانس محور شامل امواج با فركانس پايين (LF: 0.04–0.15 Hz)، امواج با فركانس بالا (HF: 0.15–0.5 Hz)، امواج با فركانس بسيار پايين (VLF: 0.0033–0.04 Hz) و توان كل (TP: 0.04–0.5 Hz) در حالت استراحت اندازه گيري شد. براي آناليز آماري از روش تحليل واريانس دو طرفه استفاده گرديد. همچنين براي تعيين محل تفاوت هاي زوجي از آزمون تعقيبي هاكبرگز استفاده گرديد.
يافته ها: اثر اصلي
HbA1c و مدت ابتلا به بيماري ديابت و اثر تعاملي آنها بر پارامتر هاي TP و VLF معني دار بود. در حالي كه در پارامتر LF و HF تنها اثر اصلي مدت ابتلا به بيماري ديابت معني دار بود. همچنين نتايج آزمون تعقيبي هاكبرگز براي تعيين محل تفاوت هاي زوجي نشان داد بين TP و VLF بيماران ديابتي بر اساس هموگلوبين گليكوزيله و مدت ابتلا به بيماري تفاوت وجود دارد. به طوري كه ميانگين TP و VLF در گروه I (گروه هموگلوبين گليكوزيله كمتر از 7 درصد با مدت بيماري كمتر از 10 سال) نسبت به گروه هاي II، III، و IV بطور معني داري بالاتر بود.
بحث و نتيجه گيري: نتايج نشان مي دهد طول مدت ابتلا به بيماري و كنترل گلايسميك به موقع و شديد، فاكتور هاي كليدي در پيشگيري از ابتلا به نوروپاتي اتونوم قلبي در بيماران ديابتي مبتلا به نوروپاتي محيطي است.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 84
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی