برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
پاييز 1396 , دوره  6 , شماره  3 ; از صفحه 33 تا صفحه 43 .
 
عنوان مقاله: 

بررسي تاثير آموزش توسط گروه همتا بر خودمراقبتي سالمندان مبتلا به ديابت

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* اصفهان، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
 
چکیده: 

زمينه و هدف: شيوع بيماري هاي مزمن در دوران سالمندي از جمله ديابت با آموزش رفتارهاي خودمراقبتي به خصوص از طريق گروه همتا قابل کنترل است. با توجه به اينکه بيماران مسن شرايط ويژه اي دارند و دچار عوارض بيشتري هستند، لذا آموزش خودمراقبتي در اين بيماران از اهميت ويژه اي برخوردار است. پژوهش حاضر با هدف بررسي تاثير آموزش با گروه همتا بر خودمراقبتي سالمندان مبتلا به ديابت در مراکز منتخب سلامت شهر اصفهان اجرا شده است.
روش بررسي: کارآزمايي باليني حاضر به مقايسه 21 سالمند مبتلا به ديابت بالاي 65 سال دريافت کننده آموزش توسط آموزش دهنده همتا و 23 سالمند دريافت کننده آموزش توسط آموزش دهنده غير همتا (آموزش توسط محقق) پرداخته است (طي 4 ماه). نمونه ها به روش تخصيص تصادفي در دو گروه قرار گرفتند. رفتارهاي خودمراقبتي توسط پرسشنامه، در 4 حيطه رژيم غذايي، ورزش، تست گلوکز و مصرف داروهاي ديابت بررسي شد و نتايج بين دو گروه مقايسه شدند. جهت آزمون هاي آماري از آزمون
t مستقل و جهت مقايسه سه زمان در يک گروه از آناليز واريانس با مشاهدات تکراري استفاده گرديد.
يافته ها: نمره کل خودمراقبتي در گروه آزمون به طور معني داري از
31±5.61 به 42±7.01 بلافاصله بعد مداخله و 35.55±5.11 يک ماه بعد از مداخله افزايش يافت، درصورتي که در گروه کنترل افزايش معني دار نبود. در مقايسه حيطه هاي مختلف، تنها در حيطه ورزش يک ماه بعد مداخله اين تفاوت معن دار بود (P=0.05). همچنين بين سطح تحصيلات با نمره خودمراقبتي رابطه مستقيم وجود داشت.
نتيجه گيري: با توجه به يافته ها، آموزش در زمينه ديابت به بيماران سالمند توسط فرد همتا مي تواند خودمراقبتي را در آن ها ارتقا بخشد، بنابراين به کارگيري آموزش با گروه همتا، مي تواند به عنوان يک روش موثر در بيماران ديابتي مسن توصيه گردد.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

قاسمی، م.، و حسینی، ح.، و صبوحی، ف. (1396). بررسی تاثیر آموزش توسط گروه همتا بر خودمراقبتی سالمندان مبتلا به دیابت. بالینی پرستاری و مامایی, 6(3), 33-43. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=296295Vancouver : کپی

قاسمی مریم، حسینی حبیب اله، صبوحی فخری. بررسی تاثیر آموزش توسط گروه همتا بر خودمراقبتی سالمندان مبتلا به دیابت. بالینی پرستاری و مامایی. 1396 [cited 2021May07];6(3):33-43. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=296295IEEE : کپی

قاسمی، م.، حسینی، ح.، صبوحی، ف.، 1396. بررسی تاثیر آموزش توسط گروه همتا بر خودمراقبتی سالمندان مبتلا به دیابت. بالینی پرستاری و مامایی, [online] 6(3), pp.33-43. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=296295. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 221 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی