4 SID.ir | بررسي آزمايشگاهي تاثير عصاره آبي ريشه ي شيرين بيان بر روي باكتري استرپتوكوكوس موتانس و قارچ كانديدا آلبيكنس
برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

 
عنوان مقاله: 

بررسي آزمايشگاهي تاثير عصاره آبي ريشه ي شيرين بيان بر روي باكتري استرپتوكوكوس موتانس و قارچ كانديدا آلبيكنس

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* قزوین، دانشگاه علوم پزشکی قزوین، مرکز تحقیقات سلولی و مولکولی، گروه میکروب شناسی
 
چکیده: 

پيش زمينه و هدف: عفونت هاي دهان و پوسيدگي دندان هنوز هم به عنوان يكي از مشكلات مهم بهداشتي به ويژه در كشورهاي درحال توسعه مي باشد. عصاره ي ريشه ي شيرين بيان حاوي تركيبات گياهي دارويي است كه اين تركيبات توانايي سركوب پاتوژن هاي مرتبط با پوسيدگي و بيماري هاي قارچي دهان را دارد. هدف از اين مطالعه تعيين اثر ضد ميكروبي عصاره ي آبي ريشه ي شيرين بيان بر باكتري استرپتوكوكوس موتانس و قارچ كانديدا آلبيكنس است.
مواد و روش ها: در اين مطالعه مداخله اي (تجربي-آزمايشگاهي) از عصاره ي ريشه ي شيرين بيان با كد هرباريوم
93-H001-322 استفاده شد. سپس اثر غلظت هاي 2-256 mg/ml عصاره آبي ريشه آن بر روي سويه استاندارد باكتري استرپتوكوكوس موتانس (ATCC 35668) و سويه استاندارد قارچ كانديدا آلبيكنس (ATCC 10231)، با تعيين حداقل غلظت مهاري (MIC) و آزمون تعيين حداقل غلظت كشندگي (MBC) به روش macro broth dilution موردبررسي قرار گرفت. كليه آزمايشات با سه بار تكرار انجام و ميانگين نتايج به دست آمده، در آناليز آماري داده ها توسط نرم افزار 20 SPSS مورد استفاده قرار گرفت.
يافته ها: حداقل غلظت مهاري عصاره ي آبي ريشه ي شيرين بيان براي استرپتوكوكوس موتانس
2 mg/ml و حداقل غلظت كشندگي آن 16 mg/ml بود. عصاره ي آبي ريشه ي شيرين بيان براي كانديدا آلبيكنس در دامنه2-256 mg/ml نه تنها فاقد اثر مهاركنندگي بود بلكه در اين غلظت ها گروه آزمون در مقايسه با گروه كنترل نسبت رشد بيشتري را از خود نشان مي داد.
نتيجه گيري: نتايج حاصل از اين مطالعه نشان داد اگرچه عصاره ي آبي ريشه ي شيرين بيان فاقد اثر ضد قارچي عليه كانديدا آلبيكنس در غلظت هاي2-256 mg/ml است وليكن داراي خاصيت ضد باكتريايي موثر براي باكتري استرپتوكوكوس موتانس به عنوان يكي از پاتوژن هاي اصلي در تشكيل پلاك و پوسيدگي دندان است.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 221
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی