5 SID.ir | تاثير تن آرامي بر نشانه هاي رواني زنان مبتلا به مولتيپل اسکلروزيس
برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
عنوان مقاله: 

تاثير تن آرامي بر نشانه هاي رواني زنان مبتلا به مولتيپل اسکلروزيس

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* اصفهان، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، مرکز تحقیقات علوم اعصاب اصفهان
 
چکیده: 

زمينه و هدف: بيماران مولتيپل اسکلروزيس (ام اس) نسبت به افراد سالم داراي سطوح بسيار بالاتري از اختلالات رواني نظير افسردگي، اضطراب و استرس هستند که به شدت بر کيفيت زندگي آنان تاثيرگذار است و نقش مهمي در تحريک شروع حملات بيماري مولتيپل اسکلروزيس (ام اس)، بدتر شدن علائم و افزايش خستگي دارند. از درمان هاي رايج و کم هزينه در طب مکمل تن آرامي مي باشد. اين پژوهش با هدف بررسي تاثير تکنيک تن آرامي بر افسردگي، اضطراب و استرس زنان مبتلا به ام اس انجام شد.
روش بررسي: اين پژوهش يک مطالعه کار آزمايي باليني تصادفي که بر روي 50 بيمار مبتلا به ام اس مراجعه کننده به کلينيک ام اس بيمارستان کاشاني اصفهان انجام شد. پس از نمونه گيري به روش آسان، نمونه ها به صورت تخصيص تصادفي در دو گروه آزمون و کنترل قرار گرفتند. در گروه آزمون تکنيک تن آرامي طي 4 هفته، دو بار در هفته به مدت 40 دقيقه براي هر بيمار انجام شد و گروه کنترل فقط تحت دريافت مراقبت و درمان هاي معمول دارويي طبق دستور پزشک معالج قرار گرفتند. اطلاعات با استفاده از پرسشنامه
DASS-21 قبل، بلافاصله و دو ماه بعد از مداخله در دو گروه جمع آوري گرديد. داده ها توسط SPSS و آمار توصيفي و استنباطي تجزيه وتحليل شدند.
يافته ها: ميانگين نمرات استرس، اضطراب و افسردگي قبل از اجراي مداخله در دو گروه اختلاف معني داري نداشت (
P>0.5)، اما بلافاصله بعد از مداخله آزمون تي مستقل تفاوت معني داري بين ميانگين نمرات استرس دو گروه (P=0.001)، اضطراب (P=0.02) و افسردگي (P=0.02) را نشان داد، اما دو ماه بعد از مداخله تفاوت معني داري فقط بين ميانگين نمره استرس دو گروه (P=0.003) وجود داشت. همچنين آزمون آناليز واريانس با اندازه هاي تکراري نشان داد که ميانگين نمره استرس، اضطراب و افسردگي در زمان هاي مختلف در گروه آزمون تفاوت آماري معني داري داشت (P<0.001) و در گروه کنترل وجود نداشت (P>0.05).
نتيجه گيري: به نظر مي رسد اجراي تکنيک تن آرامي بر کاهش استرس، اضطراب و افسردگي مبتلايان به ام اس موثراست. هرچند اثر تداومي اين تکنيک بر استرس بيشتر بوده است، لذا انجام اين تکنيک به عنوان روشي مقرون به صرفه در هزينه و زمان توصيه مي شود.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 315
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی