برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
شهريور 1396 , دوره  28 , شماره  6 ; از صفحه 373 تا صفحه 380 .
 
عنوان مقاله: 

ميزان تطابق تشخيص هاي باليني و راديولوژيك با تشخيص هاي هيستوپاتولوژيك در ضايعات داخل استخواني ماگزيلوفاسيال در بيماران مراجعه كننده به بيمارستان امام خميني (ره) اروميه از 1389 تا 1395

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* ارومیه، دانشکده دندانپزشکی ارومیه
 
چکیده: 

پيش زمينه و هدف: تشخيص افتراقي صحيح مهم ترين گام در درمان ضايعات دهاني مي باشد. هر ضايعه اي داراي نماي باليني و نماي راديوگرافي اختصاصي مي باشد كه به تشخيص كلينيكي آن كمك مي كند. هدف از اين مطالعه، بررسي ميزان تطابق تشخيص هاي كلينيكال، راديولوژيك و هيستوپاتولوژيك ضايعات داخل استخواني فكين مي باشد.
مواد و روش ها: اين مطالعه از نوع توصيفي است كه در ابتدا كليه پرونده هايي را كه براي بررسي ميكروسكوپي نمونه هاي بيوپسي شده از ضايعات دهاني به بخش آسيب شناسي بيمارستان امام خميني (ره) اروميه در طي سال هاي 1389 تا 1395 فرستاده شده بودند، موردبررسي قرار گرفت. داده هاي به دست آمده در اين مطالعه توسط نرم افزار
SPSS نسخه 20 و آزمون كروسكال واليس مورد ارزيابي قرار گرفت.
يافته ها: از تعداد 100 بيماري كه در اين مطالعه موردبررسي قرار گرفته اند تعداد 49 نفر مرد و تعداد 51 نفر زن بودند كه به ترتيب برابر با 49 و 51 درصد كل افراد جامعه مي شود. در 16 درصد موارد تشخيص در روش راديولوژي با تشخيص هيستوپاتولوژيك تطابق نداشته است درحالي كه در 50 درصد موارد تشخيص اول با تشخيص هيستوپاتولوژيك منطبق بوده است. تطابق تشخيص اول كلينيكي با تشخيص هيستوپاتولوژيك
47.3 درصد‏، تشخيص دوم 22.97 درصد‏، تشخيص سوم 6.76 درصد و عدم تطابق به ميزان 22.97 درصد بوده است. تطابق تشخيص اول راديوگرافي با تشخيص هيستوپاتولوژيك به ميزان 50 درصد‏، تشخيص دوم 29درصد‏، تشخيص سوم 5درصد‏ و عدم تطابق به ميزان 16 درصد‏ مي باشد.
بحث و نتيجه: با توجه به اينكه تشخيص هاي باليني، راديوگرافيك و گزارش هاي آسيب شناسي مكمل يكديگر مي باشد، بنابراين همكاري بين جراح، راديولوژيست و پاتولوژيست موردنياز مي باشد.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

غزنوی، آ.، و ابدال، خ.، و عباسی، ل.، و مصطفی زاده، س. (1396). میزان تطابق تشخیص های بالینی و رادیولوژیک با تشخیص های هیستوپاتولوژیک در ضایعات داخل استخوانی ماگزیلوفاسیال در بیماران مراجعه کننده به بیمارستان امام خمینی (ره) ارومیه از 1389 تا 1395. مجله پزشکی دانشگاه علوم پزشکی ارومیه, 28(6), 373-380. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=296271Vancouver : کپی

غزنوی آیسان، ابدال خدیجه، عباسی لعیا، مصطفی زاده سمیرا. میزان تطابق تشخیص های بالینی و رادیولوژیک با تشخیص های هیستوپاتولوژیک در ضایعات داخل استخوانی ماگزیلوفاسیال در بیماران مراجعه کننده به بیمارستان امام خمینی (ره) ارومیه از 1389 تا 1395. مجله پزشکی دانشگاه علوم پزشکی ارومیه. 1396 [cited 2021May09];28(6):373-380. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=296271IEEE : کپی

غزنوی، آ.، ابدال، خ.، عباسی، ل.، مصطفی زاده، س.، 1396. میزان تطابق تشخیص های بالینی و رادیولوژیک با تشخیص های هیستوپاتولوژیک در ضایعات داخل استخوانی ماگزیلوفاسیال در بیماران مراجعه کننده به بیمارستان امام خمینی (ره) ارومیه از 1389 تا 1395. مجله پزشکی دانشگاه علوم پزشکی ارومیه, [online] 28(6), pp.373-380. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=296271. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 44 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی