برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
تابستان 1396 , دوره  11 , شماره  2 ; از صفحه 194 تا صفحه 205 .
 
عنوان مقاله: 

تاثير کمپوست زباله شهري و بيوچار بر توانايي گياه پالايي گونه .Bromus tomentellus Boiss در شرايط گلخانه اي

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* دانشگاه محقق اردبیلی
 
چکیده: 

پژوهش حاضر به منظور مطالعه اثر دو ماده بهساز طبيعي شامل کمپوست زباله شهري و بيوچار بر توانايي گياه پالايي فلزات کادميم، سرب، روي، کروم و نيکل توسط گياه Bromus tomentellus انجام شد. براي انجام اين تحقيق خاک مورد استفاده در کشت گلداني، از اراضي اطراف شهرک صنعتي البرز در استان قزوين جمع آوري شد. طرح به صورت آزمايش در قالب طرح کاملا تصادفي با 5 تکرار انجام شد. تيمارهاي مورد استفاده شامل کمپوست زباله شهري و بيوچار در دو سطح 1 و 2 درصد به همره تيمار شاهد بودند. براي تجزيه و تحليل آماري داده ها از آزمون تجزيه واريانس در نرم افزار SPSS و براي رسم نمودارها از نرم افزار Excel و مقايسه ميانگين داده ها از آزمون توکي استفاده شد. نتايج نشان داد اثر سطوح مختلف تيمارهاي کمپوست زباله شهري و بيوچار بر غلظت کادميم، سرب، روي و نيکل اندام هاي هوايي و ريشه B. tomentellus معني دار شد. کاربرد مواد کمپوست زباله شهري و بيوچار باعث افزايش جذب فلزات سنگين کادميم، سرب، روي و نيکل در خاک هاي آلوده اطراف شهرک صنعتي البرز قزوين توسط گياه B. tomentellus مي شوند. به طورکلي با توجه به نتايج اين پژوهش، بهترين تيمار براي بهبود توان گياه پالايي B. tomentellus در جذب و استخراج فلزات کادميم، سرب و روي، بيوچار 1 درصد مي باشد. درحالي که بهترين تيمار در افزايش توان گياه پالايي اين گياه براي فلز نيکل، کمپوست 1 درصد و بيوچار 2 درصد مي باشند. همچنين بر اساس نتايج حاصل از کاربرد تيمارهاي کمپوست و بيوچار و مقادير شاخص هاي فاکتور انتقال، فاکتور تجمع بيولوژيکي و ضريب تجمع بيولوژيک، گونه B. tomentellus مي تواند به عنوان يک گياه مناسب براي پالايش خاک هاي آلوده به سرب و کادميم در منطقه مورد مطالعه معرفي گردد.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  بازدید یکساله 146
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی