برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
1396 , دوره  14 , شماره  1 ; از صفحه 51 تا صفحه 60 .
 
عنوان مقاله: 

ميزان انطباق برنامه آموزشي دوره کارآموزي و کارورزي پزشکي اجتماعي با نقش ها و وظايف پزشکان عمومي

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه پزشکی اجتماعی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی تبریز، تبریز، ایران
 
چکیده: 
زمينه و هدف: مطالعه حاضر با هدف بررسي ميزان انطباق برنامه آموزشي دوره کارآموزي و کارورزي پزشکي اجتماعي با نقش ها و وظايف پزشکان عمومي شاغل در مراکز بهداشتي درماني دانشگاه علوم پزشکي تبريز از ديدگاه خودشان انجام گرفت.روش کار: مطالعه مقطعي - تحليلي حاضر باروش پيمايشي در سال 1393 روي 80 نفر از پزشکان عمومي شهرهاي استان آذربايجان شرقي با روش نمونه گيري تصادفي ساده انجام شد. ابزار جمع آوري اطلاعات پرسشنامه محقق ساخته با استفاده از کوريکولوم آموزشي مقطع کارآموزي و کارورزي بهداشت و پزشکي اجتماعي و نتايج بدست آمده از جلسه بحث گروهي متمرکز، شامل وظايف و انتظارات از پزشکان عمومي طراحي گرديد، و از نظر روايي محتوايي و پايايي توسط متخصصان و دست اندرکاران آموزش پزشکي اجتماعي تائيد شد. داده ها با نرم افزار SPSS و آماره هاي توصيفي (ميانگين و انحراف معيار، ميزان فراواني و درصد) و آزمون آماري تي تک نمونه اي تجزيه و تحليل شد.يافته ها: بطور متوسط بيش از 83% از پزشکان عمومي شرکت کننده در مطالعه حاضر خواستار باقيماندن محتواهاي دوره هاي کارآموزي و کارورزي پزشکي اجتماعي در برنامه آموزشي شان شدند. بيش از 60% از پزشکان عمومي خواستار اضافه شدن درس رفتار و اخلاق حرفه اي و درس رويکرد به عوامل خطر بيماري ها و طب پيشگيري به دوره کارآموزي شدند. همچنين، بيش از 50% از افراد تحت مطالعه خواستار اضافه شدن دروس تجويز منطقي دارو و آزمايشات به دوره کارورزي شدند. بطور کلي، پاسخ دهندگان ميزان انطباق محتواي آموزشي دوره کارآموزي (ميانگين 3.3±0.74، حداقل 1.1 و حداکثر امتياز 5) با دوره کاروزي (3.13±0.77، حداقل 1 و حداکثر 4.92 امتياز) را در حد متوسط به بالا ارزيابي کردند.نتيجه گيري: بنابر نتايج مطالعه حاضر، ميزان انطباق کلي محتواهاي آموزشي در دوره کارآموزي و کارورزي توسط پزشکان عمومي درحد متوسط به بالا ارزيابي گرديد. همچنين، آنان خواستار اضافه شدن برخي از دروس به برنامه آموزشي شان شدند. بنابراين، هماهنگ نمودن نيازهاي واقعي آموزش پزشکي با دروس ارائه شده به منظور ارتقا توانمندي پزشکان عمومي در عرصه خدمات رساني امري ضروري است که به واسطه آن مي توان گامي موثر در جهت جامعه نگر ساختن آموزش پزشکي برداشت.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
 
استنادات: 
  • ثبت نشده است
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

یاری، ج.، و علیزاده، م.، و خامنیان، ژ.، و قاسمیه، م. (1396). میزان انطباق برنامه آموزشی دوره کارآموزی و کارورزی پزشکی اجتماعی با نقش ها و وظایف پزشکان عمومی. گام های توسعه در آموزش پزشکی (STRIDES IN DEVELOPMENT OF MEDICAL EDUCATION), 14(1), 51-60. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=296180



Vancouver : کپی

یاری جواهر، علیزاده مهستی، خامنیان ژیلا، قاسمیه مهرانگیز. میزان انطباق برنامه آموزشی دوره کارآموزی و کارورزی پزشکی اجتماعی با نقش ها و وظایف پزشکان عمومی. گام های توسعه در آموزش پزشکی (STRIDES IN DEVELOPMENT OF MEDICAL EDUCATION). 1396 [cited 2021December09];14(1):51-60. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=296180



IEEE : کپی

یاری، ج.، علیزاده، م.، خامنیان، ژ.، قاسمیه، م.، 1396. میزان انطباق برنامه آموزشی دوره کارآموزی و کارورزی پزشکی اجتماعی با نقش ها و وظایف پزشکان عمومی. گام های توسعه در آموزش پزشکی (STRIDES IN DEVELOPMENT OF MEDICAL EDUCATION), [online] 14(1), pp.51-60. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=296180.



 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 137 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی