برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
تابستان 1396 , دوره  11 , شماره  2 ; از صفحه 125 تا صفحه 137 .
 
عنوان مقاله: 

ارتباط ذخيره کربن آلي خاک با برخي ويژگي هاي خاک در مراتع آذربايجان شرقي

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
 
چکیده: 

اين مطالعه به منظور ارزيابي عوامل خاکي موثر بر ميزان ذخيره کربن آلي خاک و توسعه مدلي براي تخمين توان ذخيره کربن با استفاده از ويژگي هاي فيزيکي و شيميايي خاک در مراتع استان آذربايجان شرقي انجام شد. پس از برداشت تعداد 92 نمونه خاک از مکان هاي مختلف مرتعي، اندازه گيري ويژگي هاي مختلف خاک و ذخيره کربن آلي آن صورت پذيرفت. براي ارائه مدل از روش تحليل مسير و رگرسيون گام به گام استفاده شد. بدين ترتيب نتايج تحليل ميسر نشان داد پارامترهاي رطوبت اشباع، اسيديته، سيلت، هدايت الکتريکي و ميزان رس به ترتيب با ضرايب مسير 0.443، -0.244، 0.223، -0.204 و 0.175 داراي اثر مستقيم بر ميزان کربن آلي ذخيره اي خاک هستند. پارامترهايي نظير وزن مخصوص ظاهري، سنگريزه، ظرفيت تبادل کاتيوني در مجموع به ميزان -0.349 داراي اثر غيرمستقيم مي باشند. ويژگي هاي فيزيکي خاک از لحاظ مجموع تاثيرات مستقيم و غيرمستقيم با ميزان 0.55 بيشترين تاثير را نسبت به ويژگي هاي شيميايي (با ميزان -0.09) بر کربن آلي خاک دارند. نتايج انجام رگرسيون گام به گام کل متغيرهاي خاک به منظور به دست آوردن مدل نهايي تخمين کربن آلي خاک نشان داد، فاکتورهاي رس، سيلت، توان حفظ رطوبت، اسيديته و هدايت الکتريکي بر ميزان کربن اثرگذار است و در حدود 57 تغييرات آن را تبيين مي نمايد. اين در حالي است که آناليز تحليل مسير توانسته است حدود 59 درصد واريانس کربن آلي خاک را تبيين نمايد. با توجه به پارامترهاي مهم اثرگذار کربن آلي ذخيره اي خاک به نظر مي رسد مديريت صحيح مراتع از طريق حفاظت خاک از فرسايش ذرات ريز و توجه به ميزان زهکشي خاک ها و جلوگيري از شورشدن آن سبب حفظ پتانسيل ذخيره اي کربن در اکوسيستم هاي مرتعي خواهد شد.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

شیدای کرکج، ا.، و سپهری، ع.، و بارانی، ح.، و معتمدی، ج. (1396). ارتباط ذخیره کربن آلی خاک با برخی ویژگی های خاک در مراتع آذربایجان شرقی. مرتع, 11(2), 125-137. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=296168Vancouver : کپی

شیدای کرکج اسماعیل، سپهری عادل، بارانی حسین، معتمدی جواد. ارتباط ذخیره کربن آلی خاک با برخی ویژگی های خاک در مراتع آذربایجان شرقی. مرتع. 1396 [cited 2021May11];11(2):125-137. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=296168IEEE : کپی

شیدای کرکج، ا.، سپهری، ع.، بارانی، ح.، معتمدی، ج.، 1396. ارتباط ذخیره کربن آلی خاک با برخی ویژگی های خاک در مراتع آذربایجان شرقی. مرتع, [online] 11(2), pp.125-137. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=296168. 

 
بازدید یکساله 152 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی