برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
1396 , دوره  14 , شماره  1 ; از صفحه 11 تا صفحه 19 .
 
عنوان مقاله: 

اثر بخشي آموزش آشنايي با شيوه هاي جستجوي علمي و بانک هاي اطلاعاتي بر کاهش ابعاد اضطراب اطلاع يابي دانشجويان دانشکده دندانپزشکي دانشگاه علوم پزشکي زاهدان

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه علم اطلاعات، دانشگاه شهید باهنر، کرمان، ایران
 
چکیده: 

زمينه و هدف: تاثيرات منفي اضطراب اطلاع يابي بسيار حائز اهميت است، تا جاييکه تاکنون موضوع چندين پژوهش در دنيا بوده است. به واسطه نتايج حاصل از اين قبيل مطالعات مي توان انواع اضطراب را شناسايي، ابزارهاي مختلف جهت سنجش اضطراب را طراحي، و عوامل فردي و اجتماعي موثر بر آن و شيوه هاي گوناگون مهار و کاهش اضطراب را مورد بررسي قرارداد. از اين رو، تحقيق حاضر با هدف تعيين اثر بخشي آموزش آشنايي با شيوه هاي جستجوي علمي و بانک هاي اطلاعاتي بر کاهش ميزان اضطراب دانشجويان دانشکده دندانپزشکي دانشگاه علوم پزشکي زاهدان انجام شد.
روش کار: روش تحقيق حاضر پيمايشي بوده و جامعه آماري دربردارنده کليه دانشجويان دانشکده دندانپزشکي دانشگاه علوم پزشکي زاهدان در سال تحصيلي 95-1394 بود. تعداد 60 نفر از متقاضيان به روش تصادفي در دسترس به عنوان نمونه آماري انتخاب شده و به صورت تصادفي در دو گروه 30 نفره کنترل و آزمايش قرار داده شدند. به منظور گردآوري داده ها از پرسشنامه سنجش اضطراب اطلاع يابي استفاده شد.
يافته ها: نتايج پژوهش حاضر با استفاده از آزمون
t مستقل نشان داد که مداخله آموزشي توانسته اثرات مفيدي بر کاهش اضطراب اطلاع يابي دانشجويان داشته باشد. اين مداخله توانست ميزان اضطراب ناشي از موانع مربوط به منابع اطلاعاتي (t=3.79، P=0.001)، رايانه و اينترنت (t=5.35، P=0.001)، و جستجوي اطلاعات و انتخاب موضوع (t=2.50، P=0.015) را کاهش دهد. همچنين اين مداخله هيچ تاثيري بر ميزان اضطراب ناشي از موانع مربوط به کتابخانه (t=0.89، P=0.373) و موانع فني (t=0.68، P=0.495) نداشت.
نتيجه گيري: با توجه به يافته هاي پژوهش حاضر، مي توان اقداماتي در زمينه کاهش اضطراب اطلاع يابي دانشجويان، به خصوص در مراکز دانشگاهي، انجام داد. بنابراين، به منظور کاهش اين نوع اضطراب در دانشجويان دانشگاه ها توصيه مي شود مداخلات ديگري نيز طراحي، و اضطراب اطلاع يابي مورد بررسي قرار گيرد.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

سلیمانی نژاد، ع.، و شهرکی، ع. (1396). اثر بخشی آموزش آشنایی با شیوه های جستجوی علمی و بانک های اطلاعاتی بر کاهش ابعاد اضطراب اطلاع یابی دانشجویان دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی زاهدان. گام های توسعه در آموزش پزشکی (STRIDES IN DEVELOPMENT OF MEDICAL EDUCATION), 14(1), 11-19. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=296165Vancouver : کپی

سلیمانی نژاد عادل، شهرکی عباسعلی. اثر بخشی آموزش آشنایی با شیوه های جستجوی علمی و بانک های اطلاعاتی بر کاهش ابعاد اضطراب اطلاع یابی دانشجویان دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی زاهدان. گام های توسعه در آموزش پزشکی (STRIDES IN DEVELOPMENT OF MEDICAL EDUCATION). 1396 [cited 2021May16];14(1):11-19. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=296165IEEE : کپی

سلیمانی نژاد، ع.، شهرکی، ع.، 1396. اثر بخشی آموزش آشنایی با شیوه های جستجوی علمی و بانک های اطلاعاتی بر کاهش ابعاد اضطراب اطلاع یابی دانشجویان دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی زاهدان. گام های توسعه در آموزش پزشکی (STRIDES IN DEVELOPMENT OF MEDICAL EDUCATION), [online] 14(1), pp.11-19. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=296165. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 60 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی