برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
زمستان 1382 , دوره  9 , شماره  4 ; از صفحه 93 تا صفحه 115 .
 
عنوان مقاله: 

بررسي عوامل مرتبط با مشاركت ماهيگران عضو تعاوني هاي صيادي پره شهرستان ساري در حفظ از ذخاير شيلاتي درياي مازندران

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
 
چکیده: 

آنچه بيش از صيد ماهي از دريا و امور مربوط به شيلات اولويت دارد، اهميت و توجه بيش از پيش به حفظ دخاير و منابع شيلاتي براي نسل فعلي و نسل هاي آتي است كه جزو سرمايه هاي ملي هر كشوري محسوب مي شوند. در كشور ايران درياي مازندران به دليل متنوع بودن ذخاير آن بخصوص ماهيان خاوياري و استخواني از جايگاه ويژه و ممتازي برخوردار است كه دولتمردان و دست اندركاران شيلات و آبزيان كشور با وقوف كامل به اين امر، از سال هاي قبل، تلاش ها و اقدامات گسترده اي را در جهت حفظ، احيا و توسعه دخاير شيلاتي بخصوص در حوزه آبي شمال كشور "درياي مازندران" به عمل آوردند. در راستاي اهميت موضوع حفاظت از ذخاير و ضرورت مشاركت بهره برداران، تحقيق حاضر در صدد است با شناسايي ويژگي هاي ماهيگيران عضو تعاوني هاي صيد پره به عنوان روش غالب و عمده صيد در درياي مازندران در منطقه ساري، عوامل موثر در مشاركت آنها را در حفاظت از ذخاير شيلاتي مورد بررسي قرار دهد. متغيرهاي مستقل در اين تحقيق عبارتند از سن، سواد، تجربه، درآمد سالانه، آگاهي از نتايج مقررات حفاظتي، دسترسي به امكانات آموزشي، اعطا وام به تعاوني ها دارا بودن درآمد كافي، علاقه، مطالعه نشريات و مجلات ترويجي، آشنايي با اهداف و فوايد مقررات، ديدگاه ماهيگيران نسبت به نقش خودشان، ديدگاه ماهيگيران از نقش اجراي قوانين و مقررات در بهبود وضعيت خودشان، ديدگاه ماهيگيران نسبت به اعضا هيات مديره، همكاري دولت و ماهيگيران، شركت در كلاس هاي آموزشي و ترويجي، استفاده از برنامه هاي آموزشي تلويزيون، استفاده از برنامه هاي آموزشي راديو، بهره گيري از بازديد آموزشي و ترويجي، تاهل، تعدد شغل، تماس با مروجين، مشورت مسولين شيلات قبل از وضع مقررات با ماهيگيران. متغير وابسته تحقيق نيز، مشاركت ماهيگيران عضو تعاوني هاي صيد پره در حفاظت از ذخاير شيلاتي مي باشد. جامعه آماري اين تحقيق، كليه ماهيگيران عضو تعاوني هاي صيد پره در منطقه ساري مي باشد. حجم نمونه مورد مطالعه با استفاده از روش تصادفي ساده و با استفاده از فرمول كوكران و با در نظر گرفتن شرايط و محدوديت ها و ويژگي هاي ماهيگيران به روش پره مشخص گرديد و در نهايت 130 نفر به عنوان جامعه نمونه انتخاب شدند، ابزار تحقيق پرسش نامه مي باشد كه حاوي 25 سوال باز و بسته (دو گزينه و چند گزينه) است، پس از به دست آوردن روايي اعتبار آن نسبت به تكميل پرسش نامه اقدام گرديد. به منظور تجزيه و تحليل داده ها و چگونگي روابط بين متغيرها از آمار توصيفي (ميانه، ميانگين، انحراف معيار، فراواني و غيره) و آمار استنباطي (ضريب همبستگي اسپيرمن، من ويت ني، كروسكال و اليس) استفاده گرديد. نتايج به دست آمده از آزمون فرضيه ها، مشخص نمود: بين سن، سواد، تجربه، درآمد سالانه، آگاهي ماهيگيران از نتايج مقررات حفاظتي، دسترسي به امكانات آموزشي، اعطا وام به تعاوني هاي ماهيگيري، نسبت به نقش خودشان، ديدگاه ماهيگيران از نقش اجراي قوانين در بهبود وضعيت آنها، ديدگاه ماهيگيران نسبت به اعضا هيات مديره، همكاري دولت و ماهيگيران، استفاده از برنامه هاي آموزشي راديو و تلويزيون، بازديدهاي ترويجي و مشاركت ماهيگيران عضو تعاوني هاي صيد پره رابطه وجود دارد. تعدد شغل، تاهل و تماس با مروجين نيز در مشاركت ماهيگيران عضو تعاوني هاي صيد پره در حفاظت از ذخاير شيلاتي موثر است.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
 
استنادات: 
  • ثبت نشده است
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

امامی بندپی، ر.، و فرج اله حسینی، س. (1382). بررسی عوامل مرتبط با مشارکت ماهیگران عضو تعاونی های صیادی پره شهرستان ساری در حفظ از ذخایر شیلاتی دریای مازندران. علوم کشاورزی, 9(4), 93-115. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=2920Vancouver : کپی

امامی بندپی رحمان، فرج اله حسینی سیدجمال. بررسی عوامل مرتبط با مشارکت ماهیگران عضو تعاونی های صیادی پره شهرستان ساری در حفظ از ذخایر شیلاتی دریای مازندران. علوم کشاورزی. 1382 [cited 2021June15];9(4):93-115. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=2920IEEE : کپی

امامی بندپی، ر.، فرج اله حسینی، س.، 1382. بررسی عوامل مرتبط با مشارکت ماهیگران عضو تعاونی های صیادی پره شهرستان ساری در حفظ از ذخایر شیلاتی دریای مازندران. علوم کشاورزی, [online] 9(4), pp.93-115. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=2920. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 195 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی