نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

بررسي هوش اجتماعي دانشجويان دانشگاه علوم پزشکي کاشان در سال 1394

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* دانشکده علوم انسانی، دانشگاه کاشان، کاشان، ایران
 
چکیده: 
مقدمه: هوش اجتماعي، توانايي درک و اداره ديگران است که سبب عملکرد خردمندانه در ارتباطات انساني مي گردد. به بياني ديگر باعث ارتباط بهينه با ديگران، کنترل خود، تطابق و انگيزه براي زندگي مي شود. لذا هدف تحقيق حاضر، بررسي هوش اجتماعي دانشجويان دانشگاه علوم پزشکي کاشان بود.روش کار: نوع تحقيق، تحليلي- مقطعي بود. جامعه آماري پژوهش کليه دانشجويان دانشگاه علوم پزشکي کاشان در سال 1394 به تعداد 2044 نفر بود که با استفاده از فرمول کوکران و به روش نمونه گيري تصادفي طبقه اي، 219 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند. جهت اندازه گيري هوش اجتماعي از پرسشنامه 21 گويه اي در سه مولفه پردازش اطلاعات اجتماعي، آگاهي هاي اجتماعي و مهارت هاي اجتماعي در طيف پنج درجه اي ليکرت استفاده شد. تحليل داده ها در سطح توصيفي و استنباطي با استفاده از نرم افزار SPSS نسخه 18 انجام شد.يافته ها: يافته ها نشان داد ميانگين هر يک از مولفه هاي هوش اجتماعي از ميانگين فرضي 3 بيشتر بود. بالاترين ميانگين مربوط به مولفه پردازش اطلاعات به ميزان 3.60±0.57 بود. همچنين بين هوش اجتماعي دانشجويان بر حسب جنسيت و دانشکده محل تحصيل، تفاوت معناداري وجود نداشت اما اين تفاوت بر حسب مقطع تحصيلي معنادار بود (P>0.05).نتيجه گيري: طبق يافته ها، ميانگين هر يک از مولفه هاي هوش اجتماعي از ميانگين فرضي، بيشتر و به نوعي مطلوب بود. اين نشان مي دهد دانشجويان مي توانند تا حدود زيادي رفتار ديگران را پيش بيني، احساسات ديگران را درک، آرزوهاي ديگران را بفهمند و خود را به راحتي با ديگران وفق دهند.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
  • ندارد
 
طرح های مرتبط: 
 
مقالات بین المللی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
 
استنادات: 
  • ثبت نشده است
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

رحیمی، ح.، و افتخار، ه. (1395). بررسی هوش اجتماعی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی کاشان در سال 1394. آموزش پرستاری, 5(3 (پیاپی 17)), 41-46. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=290313Vancouver : کپی

رحیمی حمید، افتخار هماسادات. بررسی هوش اجتماعی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی کاشان در سال 1394. آموزش پرستاری. 1395 [cited 2022June30];5(3 (پیاپی 17)):41-46. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=290313IEEE : کپی

رحیمی، ح.، افتخار، ه.، 1395. بررسی هوش اجتماعی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی کاشان در سال 1394. آموزش پرستاری, [online] 5(3 (پیاپی 17)), pp.41-46. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=290313. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 883 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی