برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

فراواني وجود فرو رفتگي سيگموييد داخلي در راديو گرافي پانوراميك بر اساس طبقه بندك اسكلتال بيماران ارتدنسي

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
 
چکیده: 

مقدمه: يكي از يافته هاي طبيعي در نگاه پانوراميك، راديو لوسنسي موجود در قسمت فوقاني راموس فك پايين مي باشد. كه تحت عنوان فرورفتگي سيگموئيد داخلي ناميده مي شود. به نظر مي رسد كه شيوع اين فرو رفتگي در اشكال مختلف اسكلتي متفاوت است، كه مي تواند مشكلاتي را در جراحي اتوگناتيك ايجاد كند چرا كه جدا كردن كورتكس باكال و لينگوال را موس در صورت درگيري اين قسمت نازك مشكل است.
هدف: هدف از اين مطالعه بررسي تفاوت در
فراواني وجود فرورفتگي سيگموييد داخلي در راديو گرافي پانوراميك بر اساس طبقه بندي اسكلتان بيماران ارتودنسي مي باشد.
مواد و روش ها: در اين مطالعه توصيفي از 
465راديو گرافي پانوراميك و سوفالومتري جانبي بيماران قبل از درمان ارتودنسي استفاده شد كه شامل 236 مورد رده يك، 141 مورد رده دو و 88 مورد رده سه اسكلتي بودند. بعد از تشخيص رابطه اسكلتي فكين توسط متخصصان ارتودنسي ضمن مطالعه سفالومتري و در نظر گرفتن شرايط كلينيكي بيمار، راديو گرافي هاي پانوراميك از نظر وجود فرورفتگي سيگموييد داخلي بر اساس سمت درگيري و تعيين معيارهاي مشخص و كمي مشخص درصورت وجودفرورفتگي مورد برسي قرارگرفتند.
نتايج: بر اساس مطالعه فوق فراواني فرورفتگي
سيگموييد داخلي در بيماران رده دو (درسمت راست 38.3% و در سمت چپ 39%) و در بيماران رده سه (در سمت راست 23.9% و در سمت چپ 6/38%) درمقايسه با رده يك اسكلتي (سمت راست 6/21% و در سمت چپ 7/26%) شايعتر بود. رده هاي مختلف فكي -اسكلتي از نظر وجود اين فرو رفتگي اختلاف معني داري نشان دادند. اما از نظر آماري بين رده هاي فكي اسكلتي و انواع فرورفتگي و سمت درگير ارتباطي وجود نداشت.
نتيجه گيري: شيوع اين فرورفتگي در
بيماران با مشكل فكي - اسكلتي كه نياز به جراحي ارتوگناتيك خواهند داشت مي تواند باعث توجه بيشتري به اين ناحيه قبل از جراحيهاي استيوتومي فك پايين شود.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
Cite:
APA : کپی

دلیلی کاجان، ز.، و محتوی پور، س. (1382). فراوانی وجود فرو رفتگی سیگمویید داخلی در رادیو گرافی پانورامیک بر اساس طبقه بندک اسکلتال بیماران ارتدنسی. مجله دانشگاه علوم پزشکی گیلان, 12(45 (ویژه نامه دندان پزشکی)), 16-23. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=2844Vancouver : کپی

دلیلی کاجان زهرا، محتوی پور سیده طاهره. فراوانی وجود فرو رفتگی سیگمویید داخلی در رادیو گرافی پانورامیک بر اساس طبقه بندک اسکلتال بیماران ارتدنسی. مجله دانشگاه علوم پزشکی گیلان. 1382 [cited 2021April17];12(45 (ویژه نامه دندان پزشکی)):16-23. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=2844IEEE : کپی

دلیلی کاجان، ز.، محتوی پور، س.، 1382. فراوانی وجود فرو رفتگی سیگمویید داخلی در رادیو گرافی پانورامیک بر اساس طبقه بندک اسکلتال بیماران ارتدنسی. مجله دانشگاه علوم پزشکی گیلان, [online] 12(45 (ویژه نامه دندان پزشکی)), pp.16-23. Available at: <https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=2844>. 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 100 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی