برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

عوامل موثر بر موفقيت در يادگيري الکترونيکي در دانشگاه ها

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه مدیریت، واحد ساری، دانشگاه آزاد اسلامی، ساری، ایران
 
چکیده: 

پژوهش حاضر، با هدف بررسي عوامل موثر بر موفقيت در يادگيري الکترونيکي از ديدگاه دانشجويان انجام شد. روش پژوهش از نظر هدف کاربردي و از نظر گردآوري داده ها توصيفي از نوع پيمايشي بوده است. جامعه آماري، شامل کليه دانشجويان يکي از واحدهاي دانشگاهي استان مازندران، در سال تحصيلي 1392 مي باشد. بر اساس جدول کرجسي و مورگان تعداد 366 نفر با استفاده از روش نمونه گيري تصادفي ساده به عنوان نمونه، انتخاب شدند. براي جمع آوري داده ها، از پرسش نامه محقق ساخته استفاده شد. روايي صوري و محتوايي پرسش نامه بررسي و تاييد شد. پايايي آن با اجراي آزمايشي پرسش نامه در نمونه اي با حجم 30 نفر از طريق آلفاي کرونباخ برابر با 0.84 برآورد گرديد. براي تجزيه و تحليل داده ها از تحليل عاملي اکتشافي و آزمون t تک نمونهاي استفاده شد. نتايج تحليل عاملي اکتشافي نشان داد که سه عامل شبکه و پشتيباني، فرهنگ و سياست سازماني بر موفقيت در يادگيري الکترونيکي تاثير گذار مي باشند و نتايج آزمون t نيز نشان داد که وضعيت متغيرهاي فرهنگ، سياست سازماني و شبکه و پشتيباني در واحد دانشگاهي مورد مطالعه کمتر از حد متوسط است.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 269
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی