برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
زمستان 1382 , دوره  6 , شماره  4 ; از صفحه 1 تا صفحه 8 .
 
عنوان مقاله: 

تعيين كارآيي واحدهاي بهداشتي مراكز بهداشت شهرستانهاي استان گلستان در سالهاي 80-1378

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
 
چکیده: 

مقدمه: يكي از مهمترين معيارهاي قضاوت در خصوص عملكرد كليه سازمانها، كارآيي آنهاست. روشهاي اندازه گيري كارآيي عمدتا مستلزم استفاده از شيوه هاي پيچيده رياضي و آماري بوده كه مستلزم دانش تخصصي ويژه اي است. اين مطالعه با اهداف تدوين مدلي كاربردي براي اندازه گيري كارآيي مراكز بهداشت شهرستانها و استفاده از همين شيوه در تعيين كارآيي مراكز بهداشت شهرستانهاي استان گلستان در فاصله سالهاي 80-78 انجام گرديد.
روش كار: چهار شاخص براي سنجش محروميت، 8 شاخص براي سنجش درونداد و منابع سيستم و 13 شاخص براي سنجش برونداد انتخاب شدند. اين شاخصها از نظام جاري اطلاعات شبكه هاي بهداشتي درماني شهرستانهاي (نرم افزار DTARH، سرشماري و فرمهاي نظام نوين آماري) استخراج گرديد. با استفاده از روش تحليل عاملي اجزاء يا فاكتورهاي مهم مولفه هاي سه گانه محروميت، درونداد و بورنداد استخراج و شناسايي گرديد. براساس درصد واريانسهاي استخراج شده در مدل، وزنهاي هر جزء مشخص گرديد و شاخص مجتمع هر مولفه بر اساس وزنهاي به دست آمده تعيين شد. با استفاده از تحليل رگرسيون خطي بين شاخص مجتمع برونداد با شاخصهاي مجتمع درونداد و محروميت، برونداد مورد انتظار محاسبه گرديد. فاصله بين برونداد مشاهده شده براي هر شهرستان در هر مقطع زماني با برونداد مورد انتظار، كارآيي يا ناكارآمدي هر واحد (بسته به فاصله مثبت يا منفي) را نشان مي دهد.
يافته ها: در اين مطالعه از بين شاخصهاي محروميت، يك جزء و از بين شاخصهاي درونداد و برونداد 2 هر يك سه جزء با روش تحليل عاملي استخراج گرديد. در مجموع در طول سه سال فاصله زمان مطالعه در استان گلستان بيشترين ميزان شاخص كارآيي كل مربوط به شهرستان گنبد (69/2) و كمترين آن مربوط به شهرستان مينودشت (84/2-) بود. بالاترين مقدار شاخص كارآيي در سالهاي 78، 79 و 80 به ترتيب مربوط به شهرستان گنبد (06/0)، (04/7) و شهرستان آق قلا (36/0) و كمترين آن مربوط به شهرستان مينودشت (7.02-)، (0.87-) و (31/0-) بود.
نتيجه گيري: تغييرات روند كارآيي در طول سه سال مطالعه، نشان دهنده كاهش نوسان شاخص كارايي در سال 80 نسبت به سال 78 مي باشد. بخش عمده اي از اين كاهش نوسان در شاخص كارآيي مي تواند به تخصيص منطقي تر منابع و مديريت مطلوبتر دروندادها نسبت داده شود. براي دستيابي به مدلي با اعتبار بيشتر در ارزيابي كارآيي نظام سلامت، انجام مطالعات تكميلي با تعداد زيادتر داده ها اعم از شاخصهاي بيشتر و وجود شهرستانهاي ديگر الزامي ميباشد.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

کشت کار، ع.، و ابوالحسنی، ف.، و زمانی، ق.، و پورملک، ف.، و مجدزاده، س. (1382). تعیین کارآیی واحدهای بهداشتی مراکز بهداشت شهرستانهای استان گلستان در سالهای 80-1378. حکیم, 6(4), 1-8. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=2688Vancouver : کپی

کشت کار عباسعلی، ابوالحسنی فرید، زمانی قاسم، پورملک فرشاد، مجدزاده سیدرضا. تعیین کارآیی واحدهای بهداشتی مراکز بهداشت شهرستانهای استان گلستان در سالهای 80-1378. حکیم. 1382 [cited 2021May09];6(4):1-8. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=2688IEEE : کپی

کشت کار، ع.، ابوالحسنی، ف.، زمانی، ق.، پورملک، ف.، مجدزاده، س.، 1382. تعیین کارآیی واحدهای بهداشتی مراکز بهداشت شهرستانهای استان گلستان در سالهای 80-1378. حکیم, [online] 6(4), pp.1-8. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=2688. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 80 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی