نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
بهار 1394 , دوره  16 , شماره  1 ; از صفحه 66 تا صفحه 74 .
 
عنوان مقاله: 

بررسي مقايسه اي مهارت هاي حرکتي درشت، ظريف و تعادل بدني در کودکان کم توان ذهني، اوتيسم و اختلال يادگيري با کودکان عادي

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه روانشناسى کودکان با نیازهاى خاص، دانشکده روانشناسى و علوم تربیتى، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران
 
چکیده: 
هدف: هدف اين پژوهش مقايسه مهارت هاي حرکتي و تعادل بدني در کودکان کم توان ذهني، اوتيسم و اختلال يادگيري با کودکان عادي بود.روش بررسي: اين مطالعه از نوع توصيفي-مقايسه اي (مقطعي) بود. جامعه آماري اين پژوهش کليه کودکان داراي نيازهاي خاص شهر مشهد بودند که از ميان آن ها 120 کودک، شامل: 30 کودک عادي، 30 کودک داراي اختلال يادگيري، 30 کودک اوتيسم و 30 کودک کم توان ذهني با ميانگين سن 7.7 سال که به صورت نمونه گيري خوشه اي چندمرحله اي، از ميان دانش آموزان مدارس و مراکز ويژه کودکان با نيازهاي خاص مشهد انتخاب شدند، و پژوهش بر روي آنها انجام شد. براي سنجش مهارت هاي حرکتي اين کودکان از سه مقياس سنجش مهارت هاي حرکتي درشت، ظريف و سنجش مهارت تعادل بدني استفاده شد. براي تحليل نتايج از شاخص هاي آمار توصيفي و استنباطي مانند: ميانگين، انحراف معيار و تحليل واريانس چندمتغيري استفاده شد.يافته ها: تفاوت معناداري بين مهارت هاي حرکتي ظريف، درشت و مهارت تعادل بدني، بين کودکان عادي و کودکان کم توان ذهني، اوتيسم و اختلال يادگيري وجود دارد (p<0.0001). گروه کودکان با اختلال يادگيري در کل مهارت ها بيشترين امتياز و گروه کودکان اوتيسم کمترين امتياز را به دست آوردند.نتيجه گيري: نتايج اين مطالعه نشان داد که مهارت هاي حرکتي و تعادل در کودکان داراي اختلال يادگيري، اوتيسم و کم تواني ذهني، ضعيف تر از کودکان عادي است که اين امر نشان دهنده لزوم افزايش آموزش ها در کودکان با نيازهاي خاص در سنين پايين تر است.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
  • ندارد
 
طرح های مرتبط: 
 
مقالات بین المللی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
 
استنادات: 
  • ثبت نشده است
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

داوری نیا، ع.، و یارمحمدیان، ا.، و قمرانی، ا. (1394). بررسی مقایسه ای مهارت های حرکتی درشت, ظریف و تعادل بدنی در کودکان کم توان ذهنی, اوتیسم و اختلال یادگیری با کودکان عادی. آرشیو توانبخشی (توانبخشی), 16(1), 66-74. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=260498Vancouver : کپی

داوری نیا عاطفه، یارمحمدیان احمد، قمرانی امیر. بررسی مقایسه ای مهارت های حرکتی درشت, ظریف و تعادل بدنی در کودکان کم توان ذهنی, اوتیسم و اختلال یادگیری با کودکان عادی. آرشیو توانبخشی (توانبخشی). 1394 [cited 2022May28];16(1):66-74. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=260498IEEE : کپی

داوری نیا، ع.، یارمحمدیان، ا.، قمرانی، ا.، 1394. بررسی مقایسه ای مهارت های حرکتی درشت, ظریف و تعادل بدنی در کودکان کم توان ذهنی, اوتیسم و اختلال یادگیری با کودکان عادی. آرشیو توانبخشی (توانبخشی), [online] 16(1), pp.66-74. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=260498. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 504 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی