برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
1382 , دوره  13 , شماره  1 ; از صفحه 1 تا صفحه 10 .
 
عنوان مقاله: 

بررسي ارتباط صفات موثر بر عملكرد دانه گندم با استفاده از تجزيه به عاملها در شرايط ديم

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
 
چکیده: 

به منظور مطالعه برخي از صفات بويژه صفات موثر برروي عملكرد دانه و تعيين ارتباط آنها جهت استفاده در برنامه هاي به نژادي گندم ديم، تعداد 652 نمونه از گندمهاي بومي انتخابي از مواد ژنتيكي بانك ژن در سال زراعي 77-1376 بصورت مشاهده اي در ايستگاه تحقيقات كشاورزي ديم مراغه مورد ارزيابي قرار گرفتند. در اين تحقيق ويژگي هاي مرفولوژيك و فنولوژيك بر اساس 16 صفت و شاخص مهم شامل عملكرد دانه، وزن هزار دانه، ارتفاع بوته، خسارت سرما و …. بررسي شدند. نتايج حاصل از تجزيه داده ها نشان داد كه از نظر كليه ويژگي ها و شاخص هاي اندازه گيري شده بويژه عملكرد دانه تنوع قابل توجهي بين گندم هاي بررسي شده وجود دارد. از آنجايي كه ضرايب همبستگي اطلاعات كاملي از ارتباط بين صفات مختلف را ارايه نمي كند و با توجه به مزاياي متعدد تجزيه هاي آماري چند متغيره براي درك عميق ساختار داده ها، از تجزيه به عامل ها استفاده گرديد.با انجام تجزيه به عاملها بر اساس استخراج ريشه هاي راکد از طريق تجزيه به مولفه هاي اصلي 5 عامل بدست آمد كه اين عوامل در كد 67.57 درصد تغييرات داده ها را در بر مي گيرند. نتايج حاصل از بررسي ضرايب عاملي، نشانگر اهميت صفات زودرسي، طول دوره پر شدن دانه، ارتفاع بوته، وزن هزار دانه و مقاومت به سرما در گزينش ژنوتيپ هاي مطلوب براي شرايط ديم منطقه مي باشد. در اين بررسي تعداد 44 شماره خيلي زودرس، 46 شماره داراي وزن هزاردانه بسيار زياد، تعداد 208 و 93 ژنوتيپ به ترتيب داراي ارتفاع بوته و طول سنبله بيشتر از شاهد سرداري گروه بندي شدند.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
 
استنادات: 
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

روستایی، م.، و صادق زاده اهری، د.، و زادحسن، ا.، و ارشد، ی. (1382). بررسی ارتباط صفات موثر بر عملکرد دانه گندم با استفاده از تجزیه به عاملها در شرایط دیم . دانش کشاورزی, 13(1), 1-10. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=2535Vancouver : کپی

روستایی مظفر، صادق زاده اهری داوود، زادحسن اسماعیل، ارشد یوسف. بررسی ارتباط صفات موثر بر عملکرد دانه گندم با استفاده از تجزیه به عاملها در شرایط دیم . دانش کشاورزی. 1382 [cited 2021June15];13(1):1-10. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=2535IEEE : کپی

روستایی، م.، صادق زاده اهری، د.، زادحسن، ا.، ارشد، ی.، 1382. بررسی ارتباط صفات موثر بر عملکرد دانه گندم با استفاده از تجزیه به عاملها در شرایط دیم . دانش کشاورزی, [online] 13(1), pp.1-10. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=2535. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 130 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی