1 SID.ir | بررسي كيفيت تجويز داروها به كودكان كمتر از پنج سال توسط بهورزان و عوامل موثر بر آن شهرستان اسلام شهر (1379)

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
عنوان مقاله: 

بررسي كيفيت تجويز داروها به كودكان كمتر از پنج سال توسط بهورزان و عوامل موثر بر آن شهرستان اسلام شهر (1379)

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
 
چکیده: 

مقدمه:با توجه به اينكه كودكان زير پنج سال جزو گروه هاي آسيب پذير هستند و داشتن سلامتي كامل و عدم اختلال در رشد و نمو، پايه گذار سلامتي در سنين نوجواني، جواني ميانسالي و سالمندي مي باشد، بديهي است كه توجه بيشتر به اين گروه سني هم از نظر تجويز داروها در هنگام بيماري و هم به جهت مراقبت و پيشگيري حائز اهميت مي باشد.
مواد و روشها: در اين مطالعات مقطعي پرونده خانوار 505 كودك بيمار مراجعه كننده به 19 خانه بهداشت كه توسط 33 بهورز به آنان دارو تجويز شده بود مورد مطالعه قرار گرفت. جهت بررسي از دو پرسشنامه طراحي شده استفاده شد. در پرسشنامه اول داروهاي تجويز شده به كودكان كمتر از پنج سال مورد ارزيابي قرار گرفت و متغيرهاي تجويز داروي مناسب از قبيل مقدار مصرف توصيه شده، طول دوره درمان و فواصل زماني مصرف در دو گروه دختران و پسران به تفكيك بررسي گرديد. در پرسشنامه دوم اطلاعات مربوط به وضعيت دموگرافيك بهورزان شاغل در خانه هاي بهداشت جمع آوري شد.
يافته ها: نتايج حاصله از پژوهش نشان داد در مواردي كه بر مبناي آموزشهاي بهورزي پيگيري بيمار توسط بهورز ضرورت دارد. پيگيري ضروري و مناسب در 56.9 درصد موارد انجام نشده است. از محدوديتهاي مهم اين پژوهش عدم ثبت چگونگي تجويز دارو توسط بهورزان در تعداد قابل ملاحظه اي از پرونده ها بود. اين موارد شامل:
1-
نامشخص بودن داروهاي تجويزي در 2/1 درصد موارد.
2-
نامشخص بودن مقدار داروي تجويز شده در 2/44 درصد موارد.
3-
نامشخص بودن طول مدت درمان در 52.4 درصد موارد.
4-
نامشخص بودن فواصل زماني داروي تجويزي در 36.5 درصد موارد.
ازنظر مناسب بودن مقداري داروي تجويز شده به كودكان 64.9 درصد موارد، از لحاظ فواصل زماني داروي تجويز شده 73.2 درصد موارد و در 84.1 درصد موارد، طول مدت درمان نيز مناسب انتخاب شده بود.
نتيجه گيري و توصيه ها: اين پژوهش نشان داد كه مسولين امور دارويي شهرستان ها بايد كنترل بيشتري بر نحوه مصرف دارو توسط بهورزان اعمال نمايند و گاهي همراه با تيم آموزشگاه بهورزي از خانه بهداشت بازديد بعمل آورند.

 
كلید واژه: 


 
موضوعات مرتبط: 
-
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 86
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی