برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
تابستان 1394 , دوره  5 , شماره  1 ; از صفحه 65 تا صفحه 92 .
 
عنوان مقاله: 

بررسي رابطه بين سرمايه فکري با نوآوري و خلاقيت منابع انساني در سازمان

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه علوم تربیتی، واحد کرج، دانشگاه آزاد اسلامی، کرج، ایران
 
چکیده: 

زمينه: سرمايه فکري را اغلب دارايي هاي نامشهودي توصيف مي کنند که مي توان بهمنزله منبعي براي مزيت رقابتي پايدار به کار گرفت. اجزاي سرمايه فکري داراي اثرات متقابلي هستند که ارزش ايجاد مي کنند و بسترساز خلاقيت و نوآوري سازماني مي شوند.
هدف: بررسي رابطه بين سرمايه فکري با نوآوري و خلاقيت منابع انساني در سازمان است
.
روش: روش اين پژوهش توصيفي از نوع همبستگي بود. جامعه آماري تمامي کارکنان، کارشناسان و مديران مياني سازمان مرکزي بنياد مستضعفان به تعداد 369 نفر و نمونه آماري تعداد 188 نفر بودند که با استفاده از فرمول کوکران به شيوه نمونه گيري تصادفي ساده انتخاب شدند. ابزار پژوهش سه نوع پرسشنامه استاندارد سرمايه فکري بنتيس، خلاقيت رندسيب و نوآوري هانگ و همکاران بود
.
يافته ها: نتايج تحقيق حاضر نشان داد که بين سرمايه فکري و خلاقيت و نوآوري کارکنان در سازمان رابطه مثبت و معناداري وجود دارد. به عبارتي ديگر، بين سرمايه فکري در ابعاد سرمايه انساني، سرمايه مشتري و سرمايه ساختاري و خلاقيت کارکنان رابطه مثبت و معناداري مشاهده شد. هم چنين، بين سرمايه فکري در ابعاد يادشده و نوآوري در ابعاد نوآوري محصول، نوآوري در فرايند و نوآوري کلي سازماني رابطه مثبت و معناداري مشاهده شد
.
نتيجه گيري: وجود سرمايه فکري بالا به افزايش خلاقيت و نوآوري کارکنان در سازمان منجر مي شود و اگر زمينه بروز خلاقيت فراهم آيد فرايند عملکرد سازماني بهبود مي يابد و هر چه در اين تعامل سرمايه فکري کم باشد، ميزان خلاقيت و نوآوري کاهش مي يابد
.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
 
استنادات: 
  • ثبت نشده است
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

جهانیان، ر.، و حدادی، ط. (1394). بررسی رابطه بین سرمایه فکری با نوآوری و خلاقیت منابع انسانی در سازمان. ابتکار و خلاقیت در علوم انسانی, 5(1), 65-92. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=249802Vancouver : کپی

جهانیان رمضان، حدادی طاهره. بررسی رابطه بین سرمایه فکری با نوآوری و خلاقیت منابع انسانی در سازمان. ابتکار و خلاقیت در علوم انسانی. 1394 [cited 2021October25];5(1):65-92. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=249802IEEE : کپی

جهانیان، ر.، حدادی، ط.، 1394. بررسی رابطه بین سرمایه فکری با نوآوری و خلاقیت منابع انسانی در سازمان. ابتکار و خلاقیت در علوم انسانی, [online] 5(1), pp.65-92. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=249802. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 1119 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی