برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
پاييز 1394 , دوره  14 , شماره  55 ; از صفحه 7 تا صفحه 21 .
 
عنوان مقاله: 

تاثير روش آموزشي افسانه زدايي علمي بر تفکر انتقادي دانش آموزان

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* دانشگاه تبریز
 
چکیده: 

هدف پژوهش حاضر تعيين اثربخشي روش افسانه زدايي علمي بر تفکر انتقادي دانش آموزان بود. در اين پژوهش از روش نيمه آزمايشي و طرح کنترل گروه نابرابر استفاده شد. آزمودني هاي پژوهش شامل 60 نفر دانش آموز سال سوم راهنمايي شهر تهران در سال تحصيلي 93-1392 بودند. اين دانش آموزان با روش نمونه گيري در دسترس انتخاب شدند و به طور تصادفي در گروه هاي آزمايش و کنترل قرار گرفتند. نفرات گروه آزمايش به مدت 8 جلسه از طريق بحث گروهي به بررسي برخي افسانه هاي علمي مربوط به انسان و حرکت؛ هماهنگي و ارتباط و بلوغ و نوجواني پرداختند و نفرات گروه کنترل نيز هم زمان برنامه آموزشي جاري مدرسه را دريافت نمودند. يافته هاي حاصل از تحليل کوواريانس نشان داد روش آموزشي افسانه زدايي علمي باعث افزايش تفکر انتقادي دانش آموزان گروه آزمايش شده است. يافته هاي ديگر اين پژوهش نيز بيانگر آن است 70 درصد رشد تفکر انتقادي دانش آموزان ناشي از آموزش به شيوه افسانه زدايي علمي است. بنابراين مي توان گفت که روش آموزشي افسانه زدايي علمي مي تواند به عنوان يک فعاليت يادگيري در تاليف کتب درسي و همچنين به عنوان يک روش در آموزش مفاهيم علوم در کلاس هاي درس مورد استفاده قرار گيرد.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 161
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی