برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

اثر توام ملاتونين و آل- ترانس رتينوئيک اسيد بر بلوغ، لقاح و تکوين روياني تخمک هاي نارس موش در شرايط آزمايشگاهي

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* ساری، جاده خزرآباد، مجتمع دانشگاهی پیامبر اعظم (ص)، مرکز تحقیقات بیولوژی سلولی و مولکولی، دانشگاه علوم پزشکی مازندران
 
چکیده: 

زمينه و هدف: با توجه به نقش آنتي اکسيداني ملاتونين و رتينوئيک اسيد به نظر مي رسد اين دو در ميزان بلوغ و تکوين روياني موثرند. اين مطالعه به منطور تعيين اثر توام ملاتونين و آل- ترانس رتينوئيک اسيد بر بلوغ، لقاح و تکوين روياني تخمک هاي نارس موش در شرايط آزمايشگاهي انجام گرديد.
روش بررسي: مجموعه تخمک- کومولوس
(COCs) از تخمدان موش هاي ماده نژاد NMRI جمع آوري شدند و به طور تصادفي در محيط کشت بلوغ در شش گروه قرار گرفتند. گروه ها شامل کنترل، شم، آزمون 1 (ملاتونين در غلظت هاي 100 نانومولار، 1 و 2 ميکرومولار)، آزمون 2 (رتينوئيک اسيد در غلظت هاي 1، 2، 4 و 6 ميکرومولار)، آزمون 3 (ملاتونين 2 ميکرومولار و رتينوئيک اسيد 4 ميکرومولار) و آزمون 4 (ملاتونين 100 نانومولار و رتينوئيک اسيد 4 ميکرومولار) بودند. بعد از 24 ساعت تخمک هاي بالغ با اسپرم لقاح داده شدند و تکوين روياني تا مرحله بلاستوسيست به مدت پنج روز بررسي شد.
يافته ها: ميزان بلوغ تخمک ها در گروه کنترل 50.6% و در گروه شم 49.4% بود و بين دو گروه اختلاف آماري معني داري مشاهده نشد. در گروه ملاتونين با غلظت هاي 100 نانومولار، 1 و 2 ميکرومولار به ترتيب 54.3%، 54.8% و 59.9%، در گروه رتينوئيک اسيد با غلظت هاي 1، 2، 4، 6 ميکرومولار به ترتيب 51.6%، 51%، 59% و 49.6% و در گروه 3 و 4 توام به ترتيب 60.4% و 54.2% بود. ميزان بلوغ تخمک در گروه 2 ميکرومولار ملاتونين، گروه 4 ميکرومولار رتينوئيک اسيد و در گروه 3 توام نسبت به گروه کنترل افزايش آماري معني داري داشت (
P<0.05). ميزان تکوين در گروه ملاتونين در غلظت 100 نانومولار، گروه رتينوئيک اسيد در غلظت 4 ميکرومولار و گروه 4 توام نسبت به گروه کنترل افزايش آماري معني داري داشت (P<0.05). گرچه ميزان تکوين در گروه 3 توام نسبت به گروه کنترل بيشتر بود، اما نسبت به غلظت 100نانومولار ملاتونين و 4 ميکرومولار رتينوئيک اسيد که به تنهايي استفاده گرديد، کمتر بود.
نتيجه گيري: اضافه کردن ملاتونين و آل-ترانس رتينوئيک اسيد با هم به محيط کشت بلوغ، سبب افزايش بلوغ و بهبود تکوين جنين هاي حاصل از آنها به صورت وابسته به دوز مي شود.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 127
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی