برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
پاييز 1393 , دوره  5 , شماره  17 ; از صفحه 55 تا صفحه 73 .
 
عنوان مقاله: 

ارائه مدل ساختاري پيش بيني ابعاد فرسودگي شغلي براساس کيفيت زندگي کاري، تعهد سازماني و مديريت دانش مديران دانشگاه آزاد اسلامي منطقه يک

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* دانشگاه آزاد اسلامی، واحد فسا
 
چکیده: 

هدف پژوهش حاضر ارائه مدل ساختاري پيش بيني ابعاد فرسودگي شغلي مديران دانشگاه آزاد منطقه يک براساس کيفيت زندگي کاري، تعهد سازماني و مديريت دانش است. جامعه آماري مورد بررسي اين تحقيق شامل 660 نفر از مديران دانشگاه آزاد اسلامي منطقه يک بود که با روش نمونه گيري تصادفي خوشه اي و با استفاده از جدول مورگان تعداد 250 نفر به عنوان حجم نمونه انتخاب شد. براي جمع آوري داده هاي تحقيق از سه پرسشنامه فرسودگي شغلي، کيفيت زندگي کاري، تعهد سازماني و مديريت دانش استفاده گرديد که با استفاده از ضريب آلفاي کرونباخ پايايي تمامي پرسشنامه ها محاسبه گرديد. نتايج ضريب همبستگي، رگرسيون چند متغيره و تحليل مسير نشان داد که 1- بين کيفيت زندگي کاري و دو بعد فرسودگي شغلي (خستگي عاطفي و مسخ شخصيت) رابطه منفي و معني دار وجود دارد و کيفيت زندگي کاري به ترتيب متغيرهاي خستگي عاطفي و مسخ شخصيت را پيش بيني نمود. 2- تعهد سازماني تنها قادر به پيش بيني عملکرد فردي در فرسودگي شغلي مديران بود. 3- مديريت دانش قادر به پيش بيني ابعاد فرسودگي شغلي نبود؛ به جز بعد عملکرد فردي که يک رابطه مثبت و مستقيمي با مديريت دانش را نشان داده و بالاخره مدل مورد تاييد قرار گرفت.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
 
استنادات: 
  • ثبت نشده است
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

سینا، ح. (1393). ارائه مدل ساختاری پیش بینی ابعاد فرسودگی شغلی براساس کیفیت زندگی کاری, تعهد سازمانی و مدیریت دانش مدیران دانشگاه آزاد اسلامی منطقه یک. روشها و مدلهای روان شناختی, 5(17), 55-73. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=248756Vancouver : کپی

سینا حمید. ارائه مدل ساختاری پیش بینی ابعاد فرسودگی شغلی براساس کیفیت زندگی کاری, تعهد سازمانی و مدیریت دانش مدیران دانشگاه آزاد اسلامی منطقه یک. روشها و مدلهای روان شناختی. 1393 [cited 2021July30];5(17):55-73. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=248756IEEE : کپی

سینا، ح.، 1393. ارائه مدل ساختاری پیش بینی ابعاد فرسودگی شغلی براساس کیفیت زندگی کاری, تعهد سازمانی و مدیریت دانش مدیران دانشگاه آزاد اسلامی منطقه یک. روشها و مدلهای روان شناختی, [online] 5(17), pp.55-73. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=248756. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 132 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی