برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
پاييز 1393 , دوره  1 , شماره  1 ; از صفحه 45 تا صفحه 53 .
 
عنوان مقاله: 

اعتبارسنجي روش مصاحبه تلفني با روش مصاحبه حضوري در پايش الگوي مصرف نان

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* انستیتو تحقیقات تغذیه‌ای و صنایع غذایی کشور، دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی، ایران
 
چکیده: 

زمينه و هدف: براي ارزيابي دريافت مواد غذايي در سطح جامعه روش هاي مختلفي وجود دارد. روش هاي نسبتا دقيق و مناسب، مي تواند جايگزين مناسبي براي روش هاي پرهزينه و وقت گير ارزيابي دريافت مواد غذايي باشد. از اين رو بررسي حاضر، با هدف اعتبارسنجي دو روش مصاحبه تلفني و مصاحبه حضوري در پايش الگوي مصرف نان انجام شد.
روش و مواد: در اين مطالعه مقطعي - توصيفي 2312 خانوار ساکن شهر تهران بر اساس طرح نمونه گيري خوشه اي چند مرحله اي به طور تصادفي انتخاب شدند. الگوي مصرف نان در دو سطح فردي و خانوار با استفاده از پرسشنامه الگوي بسامد خريد و 24 ساعت يادآمد خوراک جمع آوري و تکميل شد. پرسشنامه تکميل شده در مصاحبه حضوري، در روش مصاحبه تلفني نيز مجددا استفاده شد
.
يافته ها: ضريب همبستگي بين ميزان دريافت نان در دو روش مصاحبه حضوري و تلفني در سطح خانوار (
r=0.64, p<0.001) و فردي (r=0.60, p<0.001) قابل توجه و از لحاظ آماري معني دار بود. اختلاف در ميانگين و ميانه بر اساس دو روش در سطح خانوار 3 تا 4 گرم / نفر / روز و در سطح فردي 16 تا 21 گرم گزارش شده است که تفاوت آماري معني داري نداشتند.
نتيجه گيري: نتايج نشان مي دهد که با همبستگي بين روش تلفني و مصاحبه حضوري، ارزيابي الگوي کمي مصرف نان به روش تلفني مي تواند با دقت زياد مقدار مصرف نان در خانوار و يا فرد را برآورد کند. اين روش با توجه به کم هزينه بودن و صرفه جويي در وقت حائز اهميت است.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
-
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 161
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی