برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
زمستان 1393 , دوره  5 , شماره  18 ; از صفحه 25 تا صفحه 38 .
 
عنوان مقاله: 

اثربخشي آموزش اميد درماني بر کاهش ميزان افسردگي در زنان داراي همسر معتاد

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* دانشگاه علامه طباطبایی
 
چکیده: 

پژوهش حاضر با هدف بررسي اثر بخشي آموزش اميد درماني بر کاهش ميزان افسردگي در زنان داراي همسر معتاد انجام شده است. مطالعه حاضر از نوع مطالعات تجربي با طرح گمارش تصادفي با پيش آزمون و پس آزمون و گروه کنترل مي باشد. جامعه مورد مطالعه شامل کليه زنان داراي همسر معتاد شيراز که همسر آنها به يکي از مراکز ترک اعتياد مراجعه کرده است، مي باشد که از بين آنها با روش نمونه گيري در دسترس 30 نفر انتخاب و به طور تصادفي در دو گروه آزمايش (15 نفر) و کنترل (15 نفر) جايگزين شدند. ابزار پژوهش پرسشنامه افسردگي بک (1978) بود. جهت تجزيه و تحليل داده ها از آماره هاي توصيفي، تحليل کوواريانس و آزمون t همبسته استفاده شد. تحليل کوواريانس نشان داد که تفاوت معناداري بين ميانگين نمرات افسردگي گروه آزمايش و کنترل در پس آزمون وجود دارد. همچنين نتايج آزمون t نشان داد که بين نمرات پيش آزمون و پيگيري در گروه آزمايش تفاوت معناداري وجود دارد. به طور کلي نتايج حاکي از آن است که آموزش اميد درماني در کاهش ميزان افسردگي در زنان داراي همسر معتاد موثر است و اين نتايج پايدار مي باشد.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
 
استنادات: 
  • ثبت نشده است
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

منوچهری، م.، و گلزاری، م.، و کردمیرزا نیکوزاده، ع. (1393). اثربخشی آموزش امید درمانی بر کاهش میزان افسردگی در زنان دارای همسر معتاد. روشها و مدلهای روان شناختی, 5(18), 25-38. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=248667Vancouver : کپی

منوچهری محدثه، گلزاری محمود، کردمیرزا نیکوزاده عزت اله. اثربخشی آموزش امید درمانی بر کاهش میزان افسردگی در زنان دارای همسر معتاد. روشها و مدلهای روان شناختی. 1393 [cited 2021July25];5(18):25-38. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=248667IEEE : کپی

منوچهری، م.، گلزاری، م.، کردمیرزا نیکوزاده، ع.، 1393. اثربخشی آموزش امید درمانی بر کاهش میزان افسردگی در زنان دارای همسر معتاد. روشها و مدلهای روان شناختی, [online] 5(18), pp.25-38. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=248667. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 145 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی