برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
تابستان 1394 , دوره  34 , شماره  150 ; از صفحه 121 تا صفحه 135 .
 
عنوان مقاله: 

بررسي و تحليل نظام پراکنش فضايي سکونتگاه هاي روستايي با تاکيد بر عوامل محيطي و با استفاده از GIS مطالعه موردي: دهستان درح شهرستان سربيشه

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه علمی جغرافیا، دانشگاه پیام نور، ایران
 
چکیده: 

سکونتگاه هاي روستايي در ايران با توجه به تنوع عوامل محيطي-اکولوژيکي از يک سو و تاثير نيروهاي اجتماعي، اقتصادي و سياسي از سوي ديگر، برپا شده اند و طي سال هاي متمادي پراکنش فضايي خاصي پيدا کرده اند. در اين ارتباط عوامل طبيعي از عناصر تاثيرگذار در الگوي استقرار و پراکنش سکونتگاه هاي روستايي بوده و در عين حال نقش مهمي نيز در ساماندهي فضايي نظام سکونتگاهي دارد. ساماندهي فضايي نظام سکونتگاهي در مفهوم آمايش سرزمين رابطه تنگاتنگي با الگوهاي فضايي- کالبدي سکونتگاه هاي روستايي دارد. لذا روشن است که يکي از عوامل دستيابي به توسعه متعادل در نواحي روستايي، رسيدن به الگوي مناسب فضايي در نظام سکونتگاهي به طور کلي و سکونتگاه هاي روستايي به صورت ويژه مي باشد. اين پژوهش سعي در شناسايي پهنه هاي مناسب و نامناسب استقرار سکونتگاه هاي روستايي با توجه به مخاطرات محيطي، تشخيص ميزان پايداري و ناپايداري اين سکونتگاه ها جهت دستيابي به برنامه اي مناسب در پراکنش فضايي روستاهاي بخش درح شهرستان سربيشه دارد.
پژوهش حاضر از لحاظ هدف، کاربردي و روش تحقيق آن توصيفي- تحليلي مي باشد. اطلاعات مورد نياز تحقيق نيز به شيوه اسنادي و مطالعات ميداني جمع آوري گرديده است. پس از شناسايي عوامل طبيعي موثر در شکل گيري و پراکنش سکونتگاه هاي روستايي، با توجه به داده هاي مکاني، آماري و توصيفي، ظرفيت ها ومحدوديت هاي موجود پراکنش در منطقه و نقشه پهنه بندي مکان هاي بهينه استقرار سکونتگاه هاي روستايي تهيه و در نهايت راهبردها و راهکارهاي مناسب ساماندهي فضايي ارائه گرديده است. کليه مراحل تجزيه و تحليل اطلاعات و خروجي نهايي آن با استفاده از سيستم اطلاعات جغرافيايي
(GIS) صورت گرفته است.
نتايج تحقيق حاکي از آن است که عوامل طبيعي تاثير بسيار مهمي بر استقرار وپراکنش سکونتگاه ها، در محدوده مورد مطالعه دارد. همچنين بر اساس داده هاي موجود، روستاها از نظر خطر پذيري به چهار گروه تقسيم شده اند که در راستاي برنامه ريزي مناسب جهت دستيابي به توسعه پايدار و بر اساس نوع استقرار هر روستا، موثر مي باشد.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
  • ثبت نشده است
 
استنادات: 
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

مرادی، م.، و علی زاده، ح. (1394). بررسی و تحلیل نظام پراکنش فضایی سکونتگاه های روستایی با تاکید بر عوامل محیطی و با استفاده از GIS مطالعه موردی: دهستان درح شهرستان سربیشه. مسکن و محیط روستا, 34(150), 121-135. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=248603Vancouver : کپی

مرادی محمود، علی زاده حمید. بررسی و تحلیل نظام پراکنش فضایی سکونتگاه های روستایی با تاکید بر عوامل محیطی و با استفاده از GIS مطالعه موردی: دهستان درح شهرستان سربیشه. مسکن و محیط روستا. 1394 [cited 2021July30];34(150):121-135. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=248603IEEE : کپی

مرادی، م.، علی زاده، ح.، 1394. بررسی و تحلیل نظام پراکنش فضایی سکونتگاه های روستایی با تاکید بر عوامل محیطی و با استفاده از GIS مطالعه موردی: دهستان درح شهرستان سربیشه. مسکن و محیط روستا, [online] 34(150), pp.121-135. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=248603. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 274 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی