برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
زمستان 1393 , دوره  5 , شماره  20 ; از صفحه 39 تا صفحه 46 .
 
عنوان مقاله: 

نقش تغذيه اي پريان ميگو (Phallocryptus spinosa) بر هماوري و درصد تخم گشايي ماهي (Tiger barb (Capoeta tetrazona

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور، مرکز تحقیقات آرتمیای کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، ارومیه، ایران
 
چکیده: 

بارب ها از ماهيان آب شيرين بومي آسياي جنوب شرقي هستند. داشتن فلس هاي بزرگ، رنگ درخشان، رفتار يادگيري و زندگي دسته جمعي و سهولت نگه داري و زاد و ولد به آنها در تجارت ماهيان آکوارمي محبوبيت بخشيده است. پريان ميگوها سخت پوستاني متعلق به راسته بي پوششان هستند که با توليد زيتوده و قابليت توليدمثلي زياد، رشد سريع، بالا بودن ارزش غذايي و سازگاري در آب شيرين به عنوان غذاي زنده در آبزيان پرورشي مانند ماهيان خاوياري، قزل آلا و ماهيان زينتي مورد استفاده قرار مي گيرند. در اين تحقيق که در مرکز تکثير و پرورش ماهيان زينتي آذرماهي در استان آذربايجان شرقي انجام شد، ماهيان مولد تايگر بارب پس از سازگاري، در دو تيمار شامل تيمار يک تغذيه با غذاي دستي (دل گاو و اسفناج) و تيمار دو تغذيه با پريان ميگو (Phallocryptus spinosa) هر يک با چهار تکرار به مدت دو ماه مورد آزمون قرار گرفتند. شرايط تکثير و پرورش و فاکتورهاي فيزيکي و شيميايي آب در شرايط کنترل شده تامين و يکسان بين دو گروه تيماري تنظيم گرديد. بر اساس نتايج بدست آمده در تيمار دو ميانگين تعداد تخم هاي حاصله (288.2±8.3 عدد) و ميانگين درصد تخم گشايي آن ها (72.1±0.9 درصد) به صورت معني داري بيشتر از تعداد تخم هاي بدست آمده (199.0±7.0 عدد) و ميانگين درصد تخم گشايي آن ها (64.5±0.5 درصد) در تيمار يک بود (p<0.05). همچنين مدت زمان لازم تا تخمريزي از 11±0.12 روز در تيمار يک به 8±0.7 روز در تيمار دو کاهش يافت. رنگ مولدين تايگر بارب تغذيه شده با پريان ميگو در پايان دوره آزمون بهبود قابل توجهي را نشان داد. نتايج کلي نشان دهنده افزايش معني دار تعداد تخم مولدين و درصد تخم گشايي تخم هاي حاصله در ماهيان مولد تايگر بارب تغذيه شده با غذاي حاوي پريان ميگوي (Phallocryptus spinosa) بود.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 65 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی