5 SID.ir | ارزيابي بسته بندي با پوشش هاي 3% و 5% نانونقره بر پايه دي اکسيد تيتانيوم در رشد قارچي نان هاي مصرفي

مشخصات مقاله

 
عنوان مقاله: 

ارزيابي بسته بندي با پوشش هاي 3% و 5% نانونقره بر پايه دي اکسيد تيتانيوم در رشد قارچي نان هاي مصرفي

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* دانشکده علوم و مهندسی صنایع غذایی، واحد علوم و تحقیقات تهران، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
 
چکیده: 

مقدمه: در اين پژوهش با توجه به خاصيت ضد ميکروبي بسته هاي محتوي نانوذرات نقره بر پايه دي اکسيد تيتانيوم، تاثير اين بسته ها روي فلور قارچي نان هاي مصرفي با بسته هاي پلي اتيلن رايج مورد مقايسه قرار گرفت. اين مطالعه تجربي در رابطه با افزايش زمان ماندگاري نان هاي مصرفي به اجرا در آمده است.
مواد و روش ها: ابتدا بصورت تصادفي تعداد 24 نمونه از هر 6 نوع نان سنگک، بربري، تافتون، جو، باگت و تست توليدي از 12 نانوايي منطقه 2 شهر تهران تهيه شد. نمونه هاي نان اخذ شده در پوشش هاي نانويي 3%، 5% و پلي اتيلن معمولي (شاهد) قرار داده شد و در روزهاي 1، 3، 7، 14 و 28 در دو تکرار بر اساس استاندارد ملي ايران تحت کنترل و آزمايشات ميکروبي قرار گرفت.
يافته ها: نتايج نشان داد که اثر نوع فيلم و مدت نگهداري به عنوان عوامل اصلي بر فلور قارچي نان معني دار بوده است (
p=0.000). به طوريکه با حضور نانوذرات در پوشش بسته بندي، فلور قارچي کاهش داشته است و با افزايش مدت روزهاي نگهداري تعداد انواع قارچ افزايش يافته است ولي اين افزايش در اکثر موارد در نوع نان و نوع قارچ يکسان نبود و تفاوت معني داري با يکديگر داشت (p=0.000).
نتيجه گيري: با توجه به نتايج بدست آمده چنين مي توان گفت که استفاده از پوشش هاي حاوي نانوذرات نقره بر پايه دي اکسيد تيتانيوم براي بسته بندي نان با توجه به افزايش روز افزون جمعيت و در راستاي ارتقاي امنيت غذايي نسبت به پوشش هاي پلي اتيلن ارجعيت دارد و استفاده از اين نوع پوشش ها در صنايع پخت بعد از ارزيابي ايمني پوشش بسته بندي توصيه مي گردد.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 175
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی